Autorijden en categorie 2 medicatie

Autorijden en categorie 2 medicatie

29 januari 2020

De Parkinson Vereniging heeft aan het Verbond voor Verzekeraars vragen gesteld over eventueel uitsluitsel van verzekering van mensen die categorie 2 medicatie gebruiken, welke mogelijk van invloed kan zijn op de rijvaardigheid.

sticker rijvaardigheid.jpg

Bij categorie 2 medicijnen wordt de gebruiker gewezen op de gele stikker met de tekst ‘kan de rijvaardigheid beïnvloeden'. Het Verbond van Verzekeraars laat desgevraagd weten: ‘Verzekeraars bepalen niet wie er wel of niet de weg op mag. Dat doet het CBR. De meeste autoverzekeraars controleren bij een ongeval alleen of er een geldig rijbewijs is. Achterliggende informatie, zoals op welke wijze het rijbewijs is verkregen, is voor de verzekeraar niet toegankelijk.’

Polisvoorwaarden

Er zijn verzekeraars die in hun polisvoorwaarden expliciet hebben opgenomen dat er geen dekking is als de bestuurder medicatie gebruikt die de rijvaardigheid beïnvloedt. Navraag leert dat er een uitzondering wordt gemaakt als de bestuurder een verklaring van het CBR heeft waarin staat dat met het gebruik van het medicijn gereden mag worden.

Informeer bij uw verzekeraar

Het Verbond van Verzekeraars heeft echter geen zicht op de polisvoorwaarden van alle verzekeraars. Al is het maar omdat niet alle autoverzekeraars zijn aangesloten bij de vereniging. ‘Wij adviseren dan ook bestuurders die dit soort medicatie gebruiken bij hun eigen verzekeraar te informeren’, aldus het Verbond van Verzekeraars. ‘Mocht dat voor de verzekeraar reden zijn om geen dekking te verlenen, dan is het wellicht verstandig om over te stappen naar een verzekeraar die dat wel doet.’

Causaal verband

‘Tenslotte zal het in de praktijk lastig zijn voor verzekeraars – die dus wel uitsluiten - om het gebruik van medicatie aan te tonen en dat de medicatie (mede) de oorzaak van het ongeval was. De verzekeraar moet aannemelijk maken dat het ongeval is ontstaan door het gebruik van de medicatie (causaal verband) en de relatie tussen de medicatie en het ongeval. Verzekeraars zijn niet aanwezig bij het ongeval en varen daarbij voornamelijk op een proces verbaal dat kan worden opgesteld door de politie. De politie is echter bij de meeste ongevallen niet aanwezig. Als zij wel aanwezig zijn, dan moeten zij aanleiding zien om direct na het ongeval een bloedonderzoek af te nemen. Alleen daaruit kan worden vastgesteld of iemand medicatie heeft gebruikt. De verzekeraar kan in principe geen informatie opvragen bij de behandelend arts of apotheker van de bestuurder’, aldus het Verbond van Verzekeraars.

Labels:

Terug naar boven