Gezondheidsraad, gewasbestrijdingsmiddelen en risico op parkinson

Gezondheidsraad, gewasbestrijdingsmiddelen en risico op parkinson

26 februari 2020

De minister van LNV heeft de Gezondheidsraad onlangs gevraagd om specifiek ook de mogelijke relatie tussen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en het risico op de ziekte van Parkinson mee in beschouwing te nemen.

Op 11 februari 2020 was er een hoorzitting van de Gezondheidsraad, commissie beschermingsmiddelen. De vraag was om als belanghebbenden commentaar te leveren op de recente onderzoeksuitkomsten. En tegelijkertijd aangeven welke mogelijke vervolgstappen ze zien, nuttig geachte praktijkinformatie aanreiken en verwoorden welke informatiebehoeften ze hebben.

Film hoorzitting gezondheidsraad

De Parkinson Vereniging heeft de onderstaande film 'Hoorzitting Gezondheidsraad' getoond waarin we uitleggen wat wij belangrijk vinden en onze stellingname in de wetenschappelijke onderbouwing rondom gewasbeschermingsmiddelen en het krijgen van parkinson/ parkinsonisme.

 Andere insprekers:

 1. Stichting Bollenboos uit Diever. De stichting is opgezet door omwonenden van een landbouwgebied. Ze hielden een goed betoog waar de eindconclusie was: we zijn uitgepraat. Ze hebben actief meegewerkt aan het eerste onderzoek van de commissie beschermingsmiddelen, maar voelen zich niet gehoord. En dus uitgepraat.
 2. Vereniging Meten = Weten uit Geeuwenbrug. Deze vereniging van omwonenden meet actief waar, welke en hoeveel GBM voorkomen in hun woongebied. Verontrustende aantallen, op 1 plek 35 verschillende GBM en in hoge concentratie, ook op meer dan 200 meter van het landbouwgebied.
 3. De Parkinson Vereniging met het doel om toekomstige generaties te behoeden voor ziektes vanwege GBM. We legden in een film van 9 minuten uit wat wij belangrijk vinden en wat  wetenschappelijk onderbouwd is rondom gewasbeschermingsmiddelen en het krijgen van parkinson/ parkinsonisme.
 4. Land- en TuinbouwOrganisatie (LTO) en bloembollensector KAVB maken 5 punten.
  1. Sluit aan bij wat we al weten, voorkom dat we in herhaling vallen.

uitleg PV: onderzoek niet wat we al weten, ga door met nieuwe onderzoeken

  • Erken het belang van risicocommunicatie;

LTO vindt het belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd over de risico’s van GBM

  • Neem ontwikkelingen in de land- en tuinbouw mee;

Kijk niet alleen wat er fout is aan wat boeren en tuinders doen, onderken ook dat er veel goede ontwikkelingen zijn rondom gebruik GBM’s, duurzame landbouw.

  • Geef telers handelingsperspectief;  

Alleen verbieden en geen alternatieven toelaten of financieel mogelijk maken, zorgt voor stagnatie.

  • Respecteer en faciliteer ieders rol en verantwoordelijkheid.

LTO doet  wat ze kan, maar kan dit niet in hun eentje oplossen. Er zijn veel meer stakeholders in beeld.

5. Gewasbeschermingsmiddelen fabrikanten, vertegenwoordigd door de stichting Nefyto. Zij gaven uitleg over dat al hun GBM getest worden volgens de protocollen van Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden). Dus zij werken volgens de normen. Daarnaast spraken zij de zorg uit dat er allerlei ‘groene middelen’ verkocht worden die a. niet getest worden door Ctgb en b. toch veel toxische stoffen bevatten.

6. Afsluiting door de commissievoorzitter met dank voor alle input.

 Wat gaat de PV doen?

 • De minister blijven vragen om antwoorden.
 • In gesprek met LTO (Land – en Tuinbouworganisatie) om te overleggen hoe we invloed kunnen uitoefenen. Bijvoorbeeld rondom voorlichting en bewustwording voor boeren, tuinders en omwonenden.
 • Wellicht de gegevens van de meldingen van onze leden verder uitwerken als daar een vraag naar is van de Gezondheidsraad of LTO.
 • In de gaten houden van de ontwikkelingen, reageren op het advies van de Gezondheidsraad.

Labels:

Terug naar boven