Watch Your Step! Deelnemers gezocht voor onderzoek naar snelle stapbewegingen

Watch Your Step! Deelnemers gezocht voor onderzoek naar snelle stapbewegingen

24 mei 2022

Onderstaande oproep voor deelnemers heeft in korte tijd voldoende deelnemers opgeleverd. Het is niet meer mogelijk om u voor deze studie aan te melden.

In ons dagelijks leven worden we overladen met visuele prikkels, die een beweging als reactie op de prikkel vereisen. Bijvoorbeeld, bij het plotseling zien van een tak op een looppad, moeten we in staat zijn om heel snel de tak te ontwijken.

Vooral bij mensen met de ziekte van Parkinson is niet veel bekend over hoe zij omgaan met situaties waar snelle reacties zijn vereist, hoewel dit een essentiële vaardigheid is in het dagelijkse leven.

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in hoe de beenspieren reageren op het zien van visuele prikkels en op het maken van snelle stapbewegingen in de richting van die prikkels. Dit kan belangrijke inzichten opleveren met betrekking tot het lopen en reageren op visuele prikkels in het dagelijkse leven bij mensen met de ziekte van Parkinson. Op basis van deze inzichten kunnen nieuwe toekomstige therapeutische interventies ontwikkeld worden, die erop gericht zijn om de omgang met visuele prikkels in het dagelijks leven te verbeteren.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen, indien u:

  • Met de ziekte van Parkinson gediagnosticeerd bent met milde tot matige beperkingen;
  • Bij voorkeur een Body Mass Index heeft onder de 25 kg/m2; dit heeft te maken met de kwaliteit van de EMG-data, waarmee we de spieractiviteit meten;
  • Geen andere motorische en/of neurologische aandoeningen heeft;
  • Geen heupoperatie heeft gehad en geen kunstheup heeft.

Het onderzoek vindt plaats in het bewegingslaboratorium van het Radboudumc (route 896) in Nijmegen en bestaat uit een staptaak waarbij u stappen zet in de richting van een projectie op de grond. Tijdens het onderzoek wordt de spieractiviteit van uw beenspieren gemeten. De meting zal ongeveer 3,5 uur duren tijdens een éénmalig bezoek.

Bent u geïnteresseerd in deelname of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem dan contact op met Lucas Billen van de afdeling Revalidatie, Radboudumc.

Alvast heel erg bedankt voor uw hulp!

Labels:

Terug naar boven