Spraakmotorische controle bij de ziekte van Parkinson

Spraakmotorische controle bij de ziekte van Parkinson

31 oktober 2022

Veel mensen met de ziekte van Parkinson hebben last van spraakproblemen, zo praten ze bijvoorbeeld te zacht en kunnen ze zich moeilijk verstaanbaar maken. Maar hoewel we al veel weten over spraakproblemen in de ziekte van Parkinson, weten we nog maar weinig over de oorzaken.

Update zomer 2023: Aanmelden voor dit onderzoek is niet meer mogelijk.

Wat houdt het project in?

Met dit project probeert de Rijksuniversiteit Groningen hier meer over te weten te komen. Wij zijn vooral geïnteresseerd in hoe mensen met de ziekte van Parkinson hun spraak plannen en controleren tijdens het praten en hoe we dit kunnen zien in zowel het spraaksignaal (d.w.z. wat we horen) als in spraakarticulatie (d.w.z. wat we zien, zoals lip-, tong- en kaakbewegingen).

Waarom dit project?

Spraakproblemen kunnen van grote invloed zijn op het dagelijkse leven: praten is wat mensen met elkaar verbindt. Eén van de symptomen van de ziekte van Parkinson (ZvP) is het hebben van spraakproblemen, genaamd hypokinetische dysarthrie. Niet elke persoon met de ZvP krijgt met dysarthrie te maken, maar de meeste personen krijgen dit wel (in meer of mindere mate). Tot nu toe weten we nog niet exact waar de spraakproblemen vandaan komen.
Wanneer we meer te weten komen over de spraakplanning en spraakmonitoringstrategieën tijdens het spreken, krijgen we een beter beeld van de onderliggende oorzaak van spraakproblemen. Met deze kennis kunnen in de toekomst spraaktherapie en de diagnose van de ZvP verbeterd worden.

Kan ik meedoen?

U kunt meedoen als:
- U bent gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson;
- U geen diepe hersenstimulatie operatie heeft ondergaan;

Wat wordt er van mij verwacht?

Als u meedoet aan dit onderzoek, dan hebben we 4 uur van uw tijd nodig. Het onderzoek vindt namelijk plaats in twee sessies en elke sessie duurt in totaal ongeveer 2 uur. De sessies kunnen plaatsvinden in Groningen (centrum) of bij u in de buurt.
In de eerste sessie wordt u eerst gevraagd om twee vragenlijsten te beantwoorden. Daarna worden uw gehoor en spraakperceptie getest met een luisterexperiment. In het laatste deel van de sessie plaatst de onderzoeker een echoscopieapparaat onder uw kin met daarop een beetje gel. U doet meerdere spraaktaken waarbij u zinnen en woorden voorleest van een computerscherm.
In de tweede sessie gebruiken we sensoren voor het meten van spraak. De onderzoeker plakt met tandartslijm sensoren op uw tong, kaak, voorhoofd en achter de oren. Deze tandartslijm lost vanzelf op. Vervolgens doet u een tongbewegingsexperiment waardoor we kunnen zien hoe precies uw tong kan bewegen. Daarna doet u meerdere spraaktaken. U leest zinnen en woorden voor van een computerscherm terwijl u een koptelefoon draagt.

Wat heb ik er aan?

Door mee te doen aan dit project draagt u bij aan het vergroten van de kennis over de oorzaak van spraakproblemen bij de ziekte van Parkinson. U krijgt €40,- voor het meedoen en uw reiskosten worden vergoed.

Geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar mevrouw Teja Rebernik, t.rebernik@rug.nl.
Deze oproep is geldig t/m maart 2023.

Labels:

Terug naar boven