Berichten over Denken en emotie: nieuws

 1. Deelnemers gezocht: onderzoek naar depressie bij parkinson

  Helaas krijgen mensen met de ziekte van Parkinson relatief vaak (tot wel 50%) te maken met depressieve klachten. De belangrijkste klachten zijn je somber voelen of minder tot geen interesse meer hebben in dingen en/of er minder plezier aan beleven.

  Toon volledig bericht

 2. Onderzoek: Neuropsychologische en psychiatrische uitkomst na DBS voor de ziekte van Parkinson en de invloed van narcose

  In 2021 heeft de onderzoeksgroep van Rozemarije Holewijn, Dagmar Verbaan, Rob de Bie en Rick Schuurman de eerste resultaten van de General Anesthesia vs Local Anesthesia in Microelectrode Recording-Guided Deep-Brain Stimulation for Parkinson’s Disease (GALAXY) studie gepubliceerd. Hierin werden parkinsonpatiënten die in aanmerking kwamen voor diepe hersentimulatie (DBS) geloot tussen DBS onder lokale verdoving (wakker) en DBS onder narcose (slapend).

  Toon volledig bericht

 3. Subsidie voor voorbereidende studie over niet-invasieve hersenstimulatie bij mensen met problemen in het denkvermogen bij parkinson

  Dr. Tim van Balkom (Amsterdam UMC) ontving subisidie voor een studie waarin hij onderzoekt of behandeling met niet-invasieve hersenstimulatie haalbaar en verdraagbaar is voor mensen met problemen in het denkvermogen bij de ziekte van Parkinson. Als deze behandeling haalbaar blijkt, dan kan niet-invasieve hersenstimulatie verder worden onderzocht in een (kosten-) effectiviteitsstudie.

  Toon volledig bericht

 4. Onderzoek: het ontstaan van visuele hallucinaties bij parkinson

  Men spreekt van visuele hallucinaties als iemand dingen ziet die er niet zijn. Hoe hallucinaties precies ontstaan is niet goed bekend, ondanks veel onderzoek. Een recente studie heeft laten zien dat hallucinaties bij de ziekte van Parkinson gepaard gaan met veranderingen in bepaalde verbindingen in de hersenen.

  Toon volledig bericht

 5. De verschillende manieren waarop mensen met parkinson met stress omgaan

  In deze studieonderzochten onderzoekers van het Radboudumc hoe mensen met parkinson met stress omgaan en hoe dit hun kwaliteit van leven kan beïnvloeden. Ze vonden dat individuele eigenschappen, zoals geslacht, opleidingsniveau en mentale klachten, gerelateerd zijn aan hoe mensen met stress omgaan.

  Toon volledig bericht

 6. Behandeling van angstklachten met acupunctuur bij de ziekte van Parkinson

  Van alle patiënten met de ziekte van Parkinson heeft 26% last van angstklachten en angststoornissen. Typerend voor parkinson zijn de angstklachten die optreden tijdens het uitwerken van dopaminerge medicatie, de zogenaamde ‘wearing-off anxiety’. Daarnaast is er ook vaak sprake van situatieve angst, bijvoorbeeld tijdens activiteiten waarbij er een risico is op vallen.

  Toon volledig bericht

 7. Ommetjes door het parkinsonbrein - Marina Noordegraaf

  Anderhalf jaar wetenschappelijk onderzoek vond haar weg in een boek vol ‘Ommetjes door het parkinsonbrein’. Deze verzameling van tips van lotgenoten is een vrucht van de COPIEDstudie: een wetenschappelijk onderzoek naar denkobstakels bij de ziekte van Parkinson en de omwegen die mensen zelf hebben gevonden om daar mee om te gaan.

  Toon volledig bericht

 8. Het effect van wanen bij de ziekte van Parkinson op partners

  Zoals bekend kan de ziekte van Parkinson een belasting vormen voor partners en mantelzorgers. Nieuw onderzoek heeft gekeken naar de ervaringen van partners en mantelzorgers van patiënten die last hebben van wanen. Wanen zijn overtuigingen die de betrokkene beschouwt als werkelijkheid, maar die niet met de werkelijkheid in overeenstemming zijn. 

  Toon volledig bericht

 9. Meta-analyse apathie na diepe hersenstimulatie

  De focus van onze onderzoeksgroep ligt op het ontstaan van apathie na diepe hersenstimulatie (DBS) voor de ziekte van Parkinson. Vanuit de literatuur zijn er verschillende studies geweest die aangeven dat er door stimulatie van de nucleus subthalamicus (STN) apathie zou ontstaan, echter zijn er ook studies die aangeven dat er geen verband is.

  Toon volledig bericht

 10. Impulscontrolestoornissen bij de ziekte van Parkinson

  Impulscontrolestoornissen kunnen beschouwd worden als de meest gevreesde bijwerking van dopaminerge suppletie bij patiënten met de ziekte van Parkinson (ZvP). Impulscontrolestoornissen kunnen beschreven worden als een gedragsverslaving, waarbij mensen niet meer in staat zijn om bepaalde gedragingen te onderdrukken. Hierbij kan gedacht worden aan gokken, seks, eten of spullen kopen.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven