Berichten over Onderzoeksagenda: paramedisch nieuws

 1. Urineweginfectie bij de ziekte van Parkinson

  Volgens een recent overzichtsartikel is urineweginfectie een veelvoorkomende oorzaak van acute neurologische achteruitgang bij mensen met de ziekte van Parkinson en een belangrijke oorzaak van delirium, functionele achteruitgang, vallen en ziekenhuisopname. Het artikel zet alles wat hierover bekend is op een rijtje: het optreden van de aandoening, de gevolgen, en maatregelen om urineweginfecties zo veel mogelijk te voorkomen.

  Toon volledig bericht

 2. Is twee geneesmiddelen beter dan één?

  Levodopa (L) is de meest frequente behandeling voor de ziekte van Parkinson, maar kan leiden tot zware bijwerkingen, zoals sterke 'ON-OFF'-schommelingen en overbeweeglijkheid. Een alternatief voor L is pramipexol (P), een dopaminereceptoragonist (een chemische stof die werkt door aan de receptor voor dopamine te binden).

  Toon volledig bericht

 3. Genetische en klinisch farmacologische onderzoeken naar GBA1-geassocieerde ziekte van Parkinson

  Woensdag 30 maart 2022 verdedigde Jonas den Heijer zijn proefschrift Genetic and clinical pharmacology studies in GBA1-associated Parkinson's Disease aan de Universiteit Leiden. De Nederlandse samenvatting van zijn proefschrift leest u hier.

  Toon volledig bericht

 4. Squalamine vermindert darmproblemen bij de ziekte van Parkinson

  Recent klinisch onderzoek heeft laten zien dat de stof squalamine effectief is bij de behandeling van verstopping, een veel voorkomend verschijnsel bij de ziekte van parkinson. Het onderzoek baseerde zich op fundamentele kennis van de biologische werking van die stof.

  Toon volledig bericht

 5. De ziekte van Parkinson en diepe hersenstimulatie: effecten op het denken bij dragers van een GBA-mutatie

  Mensen met de ziekte van Parkinson en mutaties in het glucocerebrosidase gen (GBA+) zijn gevoeliger voor een achteruitgang in de kwaliteit van denken dan parkinsonpatiënten zonder mutatie (GBA-).

  Toon volledig bericht

 6. Via speeksel parkinson opsporen

  De ziekte van Parkinson uit zich in veel verschillende vormen, en is vooral in de beginfase vaak lastig te herkennen. Daarom gingen Chinese onderzoekers na of uit analyse van je speeksel kan blijken of je parkinson hebt. Dat lijkt inderdaad het geval.

  Toon volledig bericht

 7. Veiligheid, opname en effectiviteit van apomorfine-inhalatie (AZ-009)

  Veel mensen met de ziekte van Parkinson gebruiken levodopa. Het is een zeer effectief middel maar na verloop van tijd ontstaan vaak schommelingen in de werking ervan. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld plots een verergering van parkinsonklachten krijgen. Zo’n moment wordt ook wel een ‘OFF periode’ genoemd. Voor de behandeling van plotselinge OFF perioden is in Nederland slechts één goedgekeurde behandeling, namelijk een injectie onder de huid (subcutaan) met apomorfine. Nadelen van deze injectie zijn het moeilijk zelf toe kunnen dienen tijdens een OFF periode en het vaak optreden van bijwerkingen op de injectieplaats. Inhalatie van apomorfine zou mogelijk een sneller werkende en gebruiksvriendelijkere optie zijn.

  Toon volledig bericht

 8. Update over het RAP-Parkinson project

  Een integrale paramedische online parkinsonrichtlijn met beslisondersteuning die altijd actueel en beter en eenvoudiger bruikbaar is in de dagelijkse praktijk. Dat is het doel van het begin 2021 gestarte RAP-Parkinson project. Waar staan we nu?

  Toon volledig bericht

 9. Onderzoek naar regionale verschillen in de zorg

  “We willen leren wat de verschillen zijn in de zorg en beter begrijpen wat bijdraagt aan kwaliteit van leven”

  Jan Ypinga is promovendus bij PRIME. Hij legt samen met zijn collega’s van het onderzoeksteam uit waarom zij binnen het PRIME onderzoek verschillen tussen regio’s in de zorg op een rij zetten en hoe ze dat doen. Hier hebben ze in juli 2021 over gepubliceerd1 en graag vertellen ze er wat meer over.

  Toon volledig bericht

 10. Drie studies over continue onderhuidse toediening van levodopa

  Levodopa-pillen zijn zeer effectief bij de behandeling van parkinson. In een later stadium van de ziekte wordt dat minder, en ontstaan er vaak vervelende schommelingen in de werking. Continue toediening van vloeibare levodopa kan dan nog wel verbetering geven. Dit gebeurt bijvoorbeeld met de Duodopapomp, een op de huid gedragen pompje dat via een slangetje levodopa (met carbidopa) in de dunne darm pompt. Onlangs verschenen maar liefst drie hoopgevende wetenschappelijke publicaties over een andere toedieningsmethode waarbij de vloeibare levodopa onderhuids wordt ingebracht.

  Toon volledig bericht

Terug naar boven