Acupunctuur en de ziekte van parkinson

Acupunctuur en de ziekte van parkinson

1 januari 2013

Acupunctuur is een eeuwenoude behandelmethode van de traditionele Chinese geneeskunde (tcm) die nauw verbonden is met de Chinese filosofie. De laatste tientallen jaren laten ook steeds meer mensen in het westen zich met acupunctuur behandelen.

10 vragen over acupunctuur in Parkinson Magazine

Beschrijving van de therapie

Wie boeken over acupunctuur openslaat stuit al snel op termen als yin-yang, meridianen, qi en de vijf elementen: water, vuur, aarde, metaal en hout. De traditionele Chinese geneeskunde gaat er van uit dat qi (chi) de levensenergie is, die in het lichaam stroomt door speciale banen, de meridianen. Het is deze levensenergie, die alle fundamentele delen van het lichaam (organen, weefsels, cellen) met elkaar verbindt en voor (onderlinge) harmonie en balans zorgt. Acupunctuur werkt door de levensenergie weer in balans te brengen. De acupuncturist zet op de zogenoemde acupunctuurpunten naalden in het lichaam. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van warmte, massage, stroom of laser licht. In de moderne medische acupunctuur wordt de werking van acupunctuur beschreven vanuit de westerse kennis van anatomie, fysiologie en pathologie en bewezen medicatie. Medische acupunctuur spreekt van stimuleren van het zenuwstelsel door onder andere locale reflexen en andere effecten op het centrale zenuwstelsel. Ervaring leert dat acupunctuur bij parkinsonpatiënten een aanvulling op de reguliere therapie kan zijn maar nooit een alternatief.

Effectiviteit

Met acupunctuur kunnen verschillende symptomen van parkinson worden behandeld. De behandeling kan positieve effecten hebben bij stijfheid van spieren, bewegingsmoeilijkheden, pijnen, alsook bij psychische klachten.

In 2005 heeft onze toenmalige projectgroep alternatieve therapieën een onderzoek laten verrichten door de wetenschapswinkel van de universiteit van utrecht over alternatieve middelen bij de ziekte van parkinson. Daaruit bleek dat 37% van een groep geënquêteerde patiënten gebruik maakt van acupunctuur, waarvan 48% meent baat te hebben gehad bij de behandeling.(download rapport)

Een gericht onderzoek naar acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van parkinson werd in 2007 gedaan door J.P. Oosterman van de wetenschapswinkel biologie van de uvu (download rapport). In het rapport wijzen enquêtes, interviews en literatuuronderzoek uit dat acupunctuur vooral een bijdrage levert op emotioneel en mentaal gebied. Er is niet gebleken dat acupunctuur het reguliere medicijngebruik bij parkinsonpatiënten zou kunnen verminderen.

Veiligheid

Als de behandeling door een deskundige (arts-)acupuncturist wordt verricht zijn er aan de behandeling geen risico’s verbonden. Bij onoordeelkundige behandeling is er kans op infecties en beschadiging van onderliggende organen. Het is dus belangrijk de behandeling te laten verrichten door een gekwalificeerde (arts-) acupuncturist.

Behandelaars

Acupunctuur wordt zowel door artsen als door niet-artsen uitgeoefend. U kunt een arts/acupuncturist vinden via de website van de Nederlandse artsen acupunctuur vereniging (NAAV) Acupuncturisten die geen arts zijn kunnen lid worden van de Nederlandse vereniging voor acupunctuur (NVA)  of van de Nederlandse werkgroep voor praktizijns in de natuurlijke geneeskunst NWP.

Vergoeding door verzekeraars

Acupunctuur wordt door de medische wetenschap, en dus ook door verzekeraars, gezien als alternatieve behandeling. Er is geen vergoeding in de basisverzekering. Afhankelijk van de gekozen dekking van de aanvullende verzekering kan een beperkte (gemaximeerde) vergoeding plaatsvinden.

(dit artikel is geaccordeerd door de NAAV)

Literatuur / bronvermelding

”Alternatieve middelen bij ziekte van Parkinson”
Monique Harlaar
Wetenschapswinkel Geneesmiddelen, Universiteit Utrecht
Mei 2005
PUG/05-1, 49 pagina’s

“De ziekte van Parkinson. Behandelingen en ontwikkelingen “
Mariëtte Borg,
Verpleeghuisarts, lid van de NAAV,
scriptie 12 augustus 2005, 31 pagina’s

“Complementary Therapies and Parkinson’s disease “
Parkinson’s Disease Society 
maart 2009 

“Acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson. Een onderzoek naar de effectiviteit van acupunctuur als complementaire behandelwijze bij de ziekte van Parkinson. “
J.P.Oosterman
Wetenschapswinkel Biologie, Universiteit Utrecht
Oktober 2007
P-UB-2007-07, 96 pagina’s

Website van H. Lieveld, 
arts voor acupunctuur en orthomanuele technieken
Artikel 123, Parkinson

Links

www.parkinsons.org.uk

NAAV: www.acupunctuur.com

NVA: www.acupunctuur.nl

www.encyclo.nl/begrip/acupunctuur

www.iocob.nl

www.naav.nl

www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Labels:

Terug naar boven