Symptomen die aan de ziekte van Parkinson voorafgaan

Symptomen die aan de ziekte van Parkinson voorafgaan

Onlangs publiceerden Annette Plouvier en collega’s in het wetenschappelijk tijdschrift Family Practice* de resultaten van een onderzoek naar ‘prodromale’ symptomen van de ziekte van Parkinson. Prodromale symptomen zijn verschijnselen die optreden voordat de kenmerkende ziektespecifieke symptomen optreden, dus voordat de diagnose ziekte van Parkinson is gesteld.

Om op zoek te gaan naar prodromale symptomen, is gebruik gemaakt van de CMR (Continuous Morbidity Registration) database, een database met  gegevens van alle patiënten uit een viertal huisartsen praktijken. Uit de CMR database is informatie gehaald over 86 mensen met de ziekte van Parkinson. Als controle zijn er ook gegevens onderzocht van een vergelijkbaar aantal mensen van hetzelfde geslacht, dezelfde leeftijd, dezelfde huisartsenpraktijk etc., maar dan zonder de diagnose Parkinson. Van al deze mensen is gekeken welke verschijnselen zijn geregistreerd in de twee jaar voorafgaand aan de diagnose Parkinson. Hieruit blijkt duidelijk dat mensen met Parkinson voorafgaand aan de diagnose vaker bij de huisarts komen voor obstipatie, slaapstoornissen, overmatig zweten en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (lichamelijke klachten, die ondanks adequaat onderzoek geen duidelijke oorzaak hebben en die voorkomen bij mensen met mogelijk psychosociale problemen). Musculoskeletale problemen werden niet vaker gezien bij de mensen met Parkinson. Meer dan de helft van de mensen met Parkinson in deze studie had twee of meer prodromale symptomen in de twee jaar voor het stellen van de diagnose (tegenover ongeveer een kwart van de mensen zonder Parkinson). Mensen met Parkinson werden ook vaker doorverwezen  naar andere zorgverleners dan de controlegroep.

Onverklaarde lichamelijke klachten

Om de diagnose ziekte van Parkinson vroeg te kunnen stellen, is het belangrijk dat huisartsen de prodromale symptomen van de ziekte van Parkinson (waaronder obstipatie, slaapstoornissen, overmatig zweten en somatisch onverklaarde lichamelijke klachten) herkennen en ernaar handelen.

Om nog meer inzicht te krijgen in het proces van eerste verschijnselen tot aan de diagnose ziekte van Parkinson, voeren de onderzoekers van dit artikel in samenwerking met en gesubsidieerd door de Parkinson Vereniging het routeonderzoek uit (https://parkinson-vereniging.nl/onderzoek-en-ontwikkeling/lopende-projecten-van-de-vereniging/routeonderzoek/).

 

* Plouvier, A., Hameleers, R. et al., Prodromal symptomes and early detection of Parkinson’s disease in general practice: a nested case-control study, 2014, Family Practice 31 (4): 373-378.

Labels:

Terug naar boven