Nieuwe criteria om de ziekte van Parkinson (ZvP) vast te stellen

Nieuwe criteria om de ziekte van Parkinson (ZvP) vast te stellen

11 januari 2016

In een blog van de Michael J.Fox stichting voor onderzoek naar de ZvP, wordt melding gedaan van een vernieuwing in de diagnostische criteria voor de ziekte van Parkinson. Deze stichting verwijst naar het artikel: “MDS (Moving Disorder Society) Clinical Diagnostic Criteria for Parkinson’s Disease”.

Dit artikel, geschreven en ondersteund door veel prominenten in de Parkinsonwereld, is een blauwdruk voor een nieuwe leidraad om een betere diagnose van de ziekte van Parkinson (ZvP) vast te stellen. Huidige kennis is gebruikt om nieuwe criteria op te stellen. Deze kennis betreft o.a. dat de ZvP niet alleen gepaard gaat met motorische stoornissen. Alleen de bekende rusttremor, stijfheid en trager worden van de bewegingen zijn niet meer de enige symptomen waar op gelet wordt voor het bepalen van ZvP. Voor de meeste van u al langere tijd bekend. Meerdere systemen in het zenuwstelsel zijn aangedaan. De werking van het lichaam, o.a. reuk maar ook slaapritme, stemmingsstoornissen en autonome (buiten de wil om) functies zijn vaak aangedaan. Voordat de ZvP echt vastgesteld wordt, zijn deze verschijnselen frequent aanwezig. Dit wordt het voorstadium of ‘prodromaal stadium’ genoemd. Ook is nu bekend dat iemands reactie op dopamine (achtige) medicatie de trefkans op de diagnose ZvP sterk bepaald. Dit geldt overigens ook voor de wat dansachtige bewegingen die door het gebruik van levodopa kunnen ontstaan, de snelheid van het beloop van de ziekte, het ongewijzigd blijven van verschijnselen in alleen de benen, etc. Een combinatie van het aantal, niet aanwezig zijn van verschijnselen die horen bij ZvP, een aantal verschijnselen die mogelijk horen bij de ZvP en verschijnselen die niet horen bij de ZvP maken de uiteindelijke diagnose trefzekerder. Goed voor betere verwachtingen over het beloop, betere gerichte medicatie en beter voor gericht onderzoek. Een nadere fine-tuning van belang voor mensen met de ziekte van Parkinson maar zeker ook voor die personen waar de diagnose tot nu toe onduidelijk was.

Bron: https://www.michaeljfox.org/foundation/news-detail.php?get-with-the-times-parkinson-diagnosis-criteria-catches-up-with-latest-understanding

Lees meer:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26431/abstract;jsessionid=8F8F1CC962AE7DC13D68225699E5294A.f02t02

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mds.26424/abstract

Labels:

Terug naar boven