Euritmie en parkinson

Euritmie en parkinson

19 januari 2016

Euritmie is een bewegingstherapie die ontstaan is in de jaren twintig van de vorige eeuw. Deze is gebaseerd op de denkwereld van rudolf steiner, die de antroposofie heeft vormgegeven vanuit de theosofie. Tot het antroposofische gedachtegoed behoren o.a. De vrije school, biologisch dynamische (bd) kweekmethode en antroposofische geneeskunde, waar de euritmie onderdeel van is.

Beschrijving van de therapie
Euritmietherapie gebruikt als basis ritmisch vloeiende bewegingen, die de patiënt niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk beïnvloeden. Het doel is genezingsprocessen te bevorderen en te ondersteunen, zowel bij lichamelijke als psychische klachten. Therapeut en patiënt staan of zitten tegenover elkaar. De therapeut doet een beweging voor en vervolgens probeert de patiënt deze na te doen. De bewegingen worden vaak herhaald. Tussendoor is er steeds een moment van rust. Op den duur kan de patiënt zelfstandig oefenen. Elke beweging eindigt in een bepaalde houding. Dat kan een strekking van het hele lichaam zijn of een gebogen ronde vorm met de armen, het kan een klein gebaar dicht bij het lijf zijn of een groot en stralend gebaar. Elke beweging brengt een andere beleving met zich mee.Na de behandeling vindt er een evaluatie plaats zowel met de patiënt als, aan de hand van een rapportage, met de behandelend arts. In overleg met patiënt, therapeut en arts wordt gekeken naar het resultaat en een eventueel vervolgtraject.

Effectiviteit
Met euritmietherapie kun je niets doen tegen het voortschrijden van parkinson. Het kan je echter wel degelijk helpen beter om te gaan met symptomen, met name met motorische problemen. Je kunt op een andere manier leren bewegen, ondanks alle beperkingen die je ziekte je oplegt. Je merkt mogelijk dat je toch nog niet zo stroef bent als je dacht, dat er momenten zijn van vrijheid, losheid en beweeglijkheid en waarin je adem weer dieper en vrijer kan worden.

Behandelaars / therapeuten
Euritmietherapie wordt alleen op verwijzing van een arts gegeven. Op de website van de nederlandse vereniging voor euritmietherapie (nvet) staat een lijst van door hen geregistreerde therapeuten. Euritmietherapeuten hebben een opleiding hbo dans/docent euritmie afgerond en aansluitend de opleiding euritmietherapie gevolgd. Hij of zij kan lid worden van de beroepsvereniging na het overleggen van de behaalde diploma’s. Aan geregistreerde leden worden aanvullende voorwaarden gesteld met betrekking tot het aantal patiëntencontacten en bijscholing. De beroepsvereniging draagt zorg voor bijscholing. Ook de kwaliteitszorg, het beroepsprofiel en de gedragscode vallen onder de verantwoordelijkheid van de vereniging. Zij heeft binnen de nvaz (nederlandse vereniging antroposofische zorgverleners) een klachtencommissie en een eigen tuchtcommissie. 

Vergoeding verzekeraars
Als u aanvullend verzekerd bent, vergoedt de verzekering in de meeste gevallen een deel van de kosten. U kunt van tevoren bij uw verzekeraar informeren. De euritmietherapie valt bij verzekeraars onder “alternatieve geneeswijzen” of “antroposofische therapieën”.

Literatuur
Zie voor uitvoerige literatuuropgave de website van de nederlandse vereniging voor euritmietherapie (nvet) onder “publicaties”.

Bronvermelding

Labels:

Terug naar boven