Fytotherapie en parkinson

Fytotherapie en parkinson

14 november 2016

Fytotherapie is zo oud als er mensen op aarde zijn en is te zien als de oervorm van de geneeskunde. Kruiden werden niet uitsluitend gebruikt als geneesmiddel, maar ook als voeding. Op intuïtieve manier, en door ervaringen, heeft men ontdekt dat  bepaalde planten (-delen) kunnen worden ingezet bij bepaalde ziekten en gezondheids-verschijnselen. Hieruit is de volksgeneeskunde ontstaan.

De kennis hiervan is van generatie op generatie doorgegeven. Dit geschiedde meestal in de vrouwelijke lijn, waarbij we dan denken aan de zogenoemde kruidenvrouwtjes. In de middeleeuwen hebben de kloosters deze kennis zich toegeëigend en verder ontwikkeld in hun kruidentuinen, waarna de kruidenvrouwtjes in een kwaad daglicht kwamen te staan. Later is de ontwikkeling steeds verder gegaan en zijn de stoffen die de planten bevatten scheikundig onderzocht. Daarbij is de basis gelegd voor de hedendaagse farmacie. Een deel van de oude kennis is verdwenen maar wel blijven voortleven als volksgeneeskunde. Heden ten dage ontdekt men weer dat, voor eenvoudige kwalen, de kruidengeneeskunde vele voordelen heeft. Het heeft minder bijwerkingen en ook een goed resultaat.

Beschrijving van de therapie

Fytotherapie (kruidentherapie) is een therapie waarbij uitsluitend of aanvullend gebruik wordt gemaakt van plantaardige geneesmiddelen als ondersteuning bij ziekteprocessen. De kruiden werden vroeger gezocht in de natuur maar zijn nu meestal afkomstig van kwekerijen, zowel in binnen- als buitenland. Voor fabricage van kruidenpreparaten wordt gebruik gemaakt van de gehele plant, bloem, blad, bast, wortel, knol, naalden enz. De synergie van alle stoffen in de plant maakt de werking compleet. De kruiden worden geoogst en op diverse manieren voor gebruik gereed gemaakt. Bijvoorbeeld om te gebruiken als thee, zalf, druppel, oliën, enz. Bewerkingen zijn meestal nodig om deze houdbaar te maken, maar ook worden ze wel vers toegepast.

Toepassing

Kruidentherapie wordt in de natuurgeneeskunde gebruikt als huis-, tuin- en keukenmiddel bij eenvoudige kwalen, maar ook als ondersteuning van een genezingsproces. Dat vindt dan plaats als onderdeel van de praktijk van een natuurgeneeskundig werkende arts of therapeut. Tegenwoordig wordt veel aandacht besteed aan het gebruik van kruiden als toekruid, bijvoorbeeld als aanvulling bij de maaltijden vanwege de vele aanvullende stoffen die de kruiden bevatten. Het ondersteunt de trend van zoeken naar meer verbondenheid met de natuur. Voor de Ziekte van Parkinson zijn er geen specifieke kruiden als therapie aan te geven. Ervaring leert wel dat kruiden in diverse vormen een goede invloed hebben op de totale gezondheid van de patiënt, maar dat geldt bij alle ziekten. De natuurgenees-kundige kan hier goed informatie over geven. Voor het zelf kweken van kruiden en het gebruik ervan worden op veel plekken in ons land cursussen gegeven. Er zijn ook veel boeken in de handel met goede informatie.

Veiligheid

De NVF (Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie) is een organisatie die wetenschappelijk onderzoek doet naar stoffen, die in de planten voorkomen. Zij is dan ook de vraagbaak voor apothekers en artsen. Natuurgeneeskundigen houden zich, naast behandelingen, vooral bezig met bevordering van fytotherapie en verantwoorde voorlichting.

Vergoeding zorgverzekeraars

Aanvullende dekkingen op zorgverzekeringen vergoeden vaak een deel van de kosten in het kader van natuurgeneeskunde.

Bronvermelding

O.a. Else Wannee

Terug naar overzicht aanvullende therapieën

Labels:

Terug naar boven