Ontstaan en ontwikkeling van angst bij de ziekte van Parkinson

Ontstaan en ontwikkeling van angst bij de ziekte van Parkinson

Angst komt veel voor bij de ziekte van Parkinson en heeft veel invloed op de kwaliteit van leven. Er is echter weinig bekend over de risicofactoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van angst bij de ziekte van Parkinson.

Neurologen van het Leidse Universitair Medisch Ziekenhuis onderzochten dit  bij een groep van 409 patiënten. Doel van het onderzoek was uit te zoeken welke factoren van invloed zijn op het ontwikkelen en toenemen van angstsymptomen over een periode van enkele jaren. De mate van angst werd gemeten aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst.

Bij de start van het onderzoek had 16% patiënten al angstsymptomen en werd verder van dit onderzoek uitgesloten.

Van de resterende 342 patiënten ontwikkelden er 64 (19%) angstsymptomen over een periode van gemiddeld 2,6 jaar. Zeventig procent van de patiënten met angst waren ook depressief.

Van deze groep van 64 patiënten zijn de scoreresultaten gebruikt om risicofactoren te identificeren die gerelateerd zijn aan het ontwikkelen van toekomstige angstsymptomen.

Conclusie van het onderzoek:

Factoren die van invloed zijn op het ontstaan van angst en de verder ontwikkeling daarvan  bij deze groep Parkinson patiënten zijn:

het vrouw zijn, cognitieve achteruitgang, depressieve symptomen, dysautonomie (verstoring van het autonome zenuwstelsel), slapeloosheid en overmatige slaperigheid overdag.

Vermoed wordt dat er samenhang is tussen de ontwikkeling van angst en depressie, dit suggereert een gemeenschappelijk pathologisch mechanisme.

 

Onset and evolution of anxiety in Parkinson's disease (Zhu K, van Hilten JJ, Marinus J)

Eur J Neurol. 2016 Dec 29. doi: 10.1111/ene.13217. [Epub ahead of print]

Zie ook het artikel over angst in het Parkinson Magazine van januari 2017

Labels:

Terug naar boven