Nordic Walking bij parkinson

Nordic Walking bij parkinson

1 mei 2017

Bewegen is belangrijk voor parkinsonpatiënten. Een momenteel populaire vorm van bewegen is nordic walking. Bij nordic walking worden niet alleen de beenspieren, maar ook de armspieren gebruikt; het is een redelijk complete en relatief intense trainingsactiviteit. De vraag is of deze vorm van training helpt om motorische en niet-motorische problemen van de ziekte van Parkinson te verminderen.

Er is een aantal onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van Nordic Walking voor parkinsonpatiënten, en de resultaten zijn niet eenduidig. Onderzoekers van de universiteit van Verona analyseerden de studies die tot nu toe gedaan zijn, waarbij Nordic Walking werd vergeleken met standaardtherapie en andere vormen van fysieke activiteit. Het ging om 9 studies bij 127 patiënten. De uitkomsten suggereren wel een verbetering, met name voor patiënten met een matige conditie maar het is onduidelijk of het gunstige effect duurzaam is. Het effect is te klein om klinisch relevant te zijn. Grotere proefgroepen en betere vergelijkingen (Wat is standaard therapie? Hoe wordt het effect gemeten en wat zijn ‘andere vormen van fysieke activiteit’?) zijn nodig om definitief vast te stellen of Nordic Walking mogelijk effectief is bij de ziekte van Parkinson/parkinsonisme. Op dit moment is het bewijs hiervoor nog te gering. 

Parkinsonism RelatDisord. 2017 Feb 6. pii: S1353-8020(17)30038-X. doi: 10.1016/j.parkreldis.2017.02.004. [Epub ahead of print] 

Labels:

Terug naar boven