Parkinson en koffie

Parkinson en koffie

24 oktober 2017

Heeft koffie drinken een positief of negatief effect voor patiënten met de ziekte van Parkinson? In een onderzoek waar verschillende onderzoeksgroepen aan meededen, kregen 60 patiënten met een diagnose van ZvP sinds 1 tot 8 jaar een capsule met 200 mg caffeïne en 60 vergelijkbare patiënten een capsule met een placebo.

Effect gering

Voor het begin van het experiment werden de patiënten getest op cognitie, motorische stoornissen, slaapproblemen en levenskwaliteit. Na zes maanden werden de patiënten weer getest met dezelfde set instrumenten. Het effect van koffie bleek uiterst gering. Er werden geen verschillen gevonden voor motorische problemen en kwaliteit van leven, en zeer kleine negatieve effecten van koffie op cognitie en dyskinese. Er was een klein positief effect van koffie op slaperigheid, maar dat effect verdween over de zes maanden van het onderzoek.

Conclusie

De conclusie is dat in ieder geval in deze gecontroleerde studie geen effecten van koffie werden gevonden op het welzijn van ZvP patiënten. Uiteraard ging het hier om een studie waarin het gebruik van cafeïne op zich werd onderzocht. De psychosociale effecten van koffie drinken in de Nederlandse culturele traditie en de daarmee geassocieerde gezelligheid en mogelijke effecten daarvan zijn een ander verhaal.

 

Bron:

Caffeine as symptomatic treatment for Parkinson disease (Café-PD): A randomized trial, Postuma RB et al, Neurology. 2017 Oct 24;89(17):1795-1803

http://n.neurology.org/content/89/17/1795.long

Labels:

Terug naar boven