Roken en de ontwikkeling van motorische en niet-motorische verschijnselen van de ziekte van Parkinson

Roken en de ontwikkeling van motorische en niet-motorische verschijnselen van de ziekte van Parkinson

23 januari 2018

Er is enig bewijs dat roken en het moment waarop parkinsonsymptomen zich manifesteren met elkaar te maken hebben. In deze studie werden 262 deelnemers bevraagd over hun huidige en vroegere rookgewoontes, met name hoe lang en hoeveel ze gerookt hadden. Ze werden ook bevraagd over gedragsstoornissen, depressie, slaapproblemen, reukproblemen (hyposmia) en obstipatie.

Het effect van roken

Het aantal jaren dat de deelnemers gerookt hadden en hoeveel ze rookten bleken een effect te hebben: meer en langer roken hing samen met een later optreden van ZvP verschijnselen, met name motorische problemen, slaap- en gedragsstoornissen en depressie. Voor constipatie en hyposmia werd geen effect gevonden. De samenhang betekent niet dat er een oorzakelijk verband was.

Bron:

Smoking and age-at-onset of both motor and non-motor symptoms in Parkinson's disease, gigante AF et al, Parkinsonism and related disorders 2017 Dec;45:94-96

Labels:

Terug naar boven