Heeft u de juiste zorgverzekering?

Heeft u de juiste zorgverzekering?

21 maart 2018

Mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme hebben vaak behoefte aan specifieke zorg. Deze zorg wordt niet of niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg kan men zich aanvullend verzekeren. Hierbij kan het onder andere gaan om fysiotherapie (gedekt vanaf de 21ste behandeling uit de basisverzekering), logopedie, ergotherapie, psychologische zorg of complementaire behandelingen zoals acupunctuur.

Specifieke zorgbehoeftes

Fysiotherapie zit gedeeltelijk in het basispakket van de zorgverzekering. Wat u precies vergoed krijgt, hangt af van uw leeftijd en de reden waarom u fysiotherapie krijgt. U kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie die niet in de basisverzekering zit. Parkinson staat op de lijst van chronische aandoeningen. U krijgt daarom fysiotherapie en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. 

Heeft u een aanvullende zorgverzekering? Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Vraag uw zorgverzekeraar ook naar vergoedingen van behandelingen zoals Mensendieck of Cesar. En of u een eigen bijdrage moet betalen (Bron: Rijksoverheid.nl)

Het kan zo zijn dat de verzekeraar de aanvullende voorwaarde stelt dat de (fysio)therapeut moet zijn aangesloten bij ParkinsonNet. ParkinsonNet.jpg

Wisselen van zorgverzekering

Als u wilt, kunt u ieder jaar van zorgverzekeraar veranderen. Bijvoorbeeld omdat een andere verzekeraar betere voorwaarden heeft. Of een lagere prijs. Of contracten met meer zorgverleners.

Wilt u overstappen? Doe dat dan vóór 1 januari. Dat kan via de overstapservice die veel zorgverzekeraars en vergelijkingssites hebben. Of zeg vóór 1 januari uw oude verzekeraar op, en meld u vóór 1 februari bij een andere verzekeraar aan. Blijft u bij dezelfde zorgverzekeraar, maar wilt u uw zorgverzekering aanpassen? Dat moet bij sommige zorgverzekeraars ook vóór 1 januari.

Op de website van Patiëntenfederatie Nederland vindt u meer informatie over zorgverzekering voor chronisch zieken: www.patientenfederatie.nl/over-de-zorg/zorgverzekering. Ook de website www.kiesbeter.nl geeft goede informatie.

Labels:

Terug naar boven