Heeft u de juiste zorgverzekering?

Heeft u de juiste zorgverzekering?

Mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme hebben vaak behoefte aan specifieke zorg. Deze zorg wordt niet of niet volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Voor deze zorg kan men zich aanvullend verzekeren. Hierbij kan het onder andere gaan om fysiotherapie (gedekt vanaf de 21ste behandeling uit de basisverzekering), logopedie, ergotherapie, psychologische zorg of complementaire behandelingen zoals acupunctuur. 
Het aanbod aan verschillende verzekeraars en aanvullende pakketten (polissen) is zeer divers en het is vaak lastig om te bepalen welke polis het beste aansluit op de specifieke zorgbehoeftes van mensen.

Wisselen van zorgverzekering

Als u wilt, kunt u ieder jaar van zorgverzekeraar veranderen. Bijvoorbeeld omdat een andere verzekeraar betere voorwaarden heeft. Of een lagere prijs. Of contracten met meer zorgverleners.

Wilt u overstappen? Doe dat dan vóór 1 januari. Dat kan via de overstapservice die veel zorgverzekeraars en vergelijkingssites hebben. Of zeg vóór 1 januari uw oude verzekeraar op, en meld u vóór 1 februari bij een andere verzekeraar aan. Blijft u bij dezelfde zorgverzekeraar, maar wilt u uw zorgverzekering aanpassen? Dat moet bij sommige zorgverzekeraars ook vóór 1 januari.

Op de website van Patiëntenfederatie Nederland vindt u meer informatie over zorgverzekering voor chronisch zieken: www.patientenfederatie.nl/zorgverzekering. Ook de website www.kiesbeter.nl geeft goede informatie.

Labels:

Terug naar boven