De rol van calcium in de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson

De rol van calcium in de ontwikkeling van de ziekte van Parkinson

16 april 2018

Onderzoek1.jpg

Door: Werkgroep Wetenschapsnieuws

Aan het uiteinde van zenuwcellen bevinden zich blaasjes die neurotransmitters bevatten, zogenaamde synaptische blaasjes. Neurotransmitters zijn een soort boodschappers die informatie uitwisselen tussen hersencellen.  

Bij Parkinsonpatiënten ontstaan er clusters van het bekende eiwit alfa-synucleïne, deze clusters worden Lewy bodies genoemd. Wanneer de Lewy bodies zich binden aan de wand van de synaptische blaasjes gaan deze groeperen, waardoor ze hun neurotransmitters minder goed kunnen afgeven. Hierdoor verslechtert de informatie-uitwisselingen tussen de hersencellen, wat dus het geval is bij Parkinsonpatiënten. 

Onderzoekers aan de Cambridge universiteit (Verenigd Koninkrijk) onderzochten hoe de binding van Lewy bodies aan de wand van de blaasjes wordt beïnvloed, en vonden dat calcium hierbij een rol speelt. Normaal gesproken is er namelijk een nauw evenwicht tussen calcium en alfa-synucleïne. Wanneer dit evenwicht echter wordt verstoord, en er een teveel aan calcium in de cel aanwezig is, zagen de onderzoekers dat Lewy bodies op verschillende plaatsen gingen binden aan de wand van de synaptische blaasjes. 

De uitkomsten van dit onderzoek bieden weer nieuwe aangrijpingspunten die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen tegen Parkinson. 

Bron: https://www.nature.com/articles/s41467-018-03111-4

Reacties van de Werkgroep Wetenschapsnieuws: 

Dit betekent niet dat een hoge calcium-inname, bijvoorbeeld door het drinken van melk, leidt tot Parkinson. Het gaat om verstoring van de calciumbalans specifiek in de hersencellen.  

Een vergelijkbare bevinding is gedaan in hersencellen van Alzheimerpatiënten, waar ook sprake is van eiwitclustering in de hersencellen (link: https://www.medicalnewstoday.com/articles/315833.php?sr). 

Labels:

Terug naar boven