Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

Eindrapportage resultaten studie ‘Pharmacokinetic evaluation of a pulmonary administered levodopa dry powder formulation in Parkinson’s disease’ 

16 mei 2018

Opname van levodopa in het bloed van een via de mond ingenomen levodopa tablet verloopt relatief langzaam en met grote variatie binnen en tussen personen, waardoor het enige tijd kan duren voordat de levodopa gaat werken. Het zou fijn zijn wanneer levodopa snel werkt bij mensen die zich door een lage levodopa spiegel tijdelijk niet zo lekker voelen, zodat zij zich sneller beter gaan voelen.

RTPO 949

NL nummer: 54225.099.15

Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar die via de longen in het lichaam worden opgenomen, met zogenaamde inhalatoren. Wanneer ook levodopa goed via de longen in het bloed kan worden opgenomen, zou het veel sneller kunnen werken dan een levodopa tablet die via de mond wordt ingenomen. Uit een eerder onderzoek met levodopa voor inhalatie, uitgevoerd door Civitas in de Verenigde Staten, is al gebleken dat levodopa wordt opgenomen via de longen. Maar levodopa per inhalatie is nog niet als medicijn beschikbaar in Europa.

Toedienen van levodopa via de longen zou een oplossing kunnen zijn tijdens een off periode, omdat iemand die off is zich na toediening via de longen dan sneller beter gaat voelen. Daarom heeft de afdeling Farmaceutische Technologie en Biofarmacie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) samen met het Martini Ziekenhuis aan de ontwikkeling van een droog poeder inhalator met levodopa gewerkt. Het ontwikkelde inhalatiepoeder bevat niet meer dan 2% hulpstof. Voor de combinatie van het levodopa inhalatiepoeder met de is het van belang om te weten hoe goed de opname van levodopa via de longen is. We hebben dit onderzoek verricht om precies te kunnen bepalen hoe snel levodopa via de longen wordt opgenomen en of deze opname via de longen sneller gaat dan bij inname van levodopa als tablet.

Resultaten

Bij alle 8 de deelnemers is de opname van levodopa via de longen sneller dan opname via de darmen als tablet.

Na inname van de eigen tablet levodopa werden de hoogste levodopa concentraties in het bloed bij 3 proefpersonen na 20 minuten bereikt. Bij 1 proefpersoon werd de hoogste levodopa concentratie na 45 minuten bereikt. Bij de overige 4 proefpersonen werden de hoogste levodopaconcentraties na ongeveer 90 minuten bereikt. Na inhalatie van 30 mg levodopapoeder werd bij 2 proefpersonen een maximum levodopa concentratie  waargenomen na 5 minuten, bij 4 personen na 10 minuten en bij 2 personen na 15 minuten. Na inhalatie van 60 mg levodopapoeder werd bij 2 proefpersonen een maximum levodopa concentratie waargenomen na 5 minuten, bij 4 personen na 10 minuten en bij 2 personen na 15 minuten.

Bijwerkingen

Geen van de deelnemers had last van hoest of benauwdheid na inhalatie. Geen van de deelnemers toonde een verandering van de longfunctie na inhalatie en na inname van de levodopa tablet.  Bij 1 proefpersoon was voorafgaand aan de inname van studiemedicatie sprake van een vasovagale reactie. De betreffende persoon gaf aan duizelig te zijn en zag er bleek uit. Deze proefpersoon duidde dit aan zenuwen. De betreffende persoon wilde graag het onderzoek vervolgen nadat de duizeligheid en zenuwen weg waren en er waren geen verdere problemen. Een andere proefpersoon meldde dat er sprake was van een longontsteking welke 2 weken na de inhalatie van 60 mg levodopa optrad. Gezien het feit dat er 14 dagen tussen het ontstaan van de longontsteking en de inname van de studiemedicatie zat achten wij het niet waarschijnlijk dat dit gerelateerd is aan de inname van de studiemedicatie. Deze proefpersoon is inmiddels hersteld. Beide incidenten zijn door ons geduid en vastgelegd in het CRF als adverse events, conform de ongewenste voorvallen flow op de ccmo website.

Conclusie

Het levodopa inhalatiepoeder wordt sneller opgenomen dan de levodopa tablet. Ook is er een minder grote variatie in opnamesnelheid na inhalatie ten opzichte van de tablet. Het levodopa inhalatiepoeder werd goed verdragen door de proefpersonen. Er was geen sprake van studiemedicatie gerelateerde bijwerkingen.

Vervolgstudie

Momenteel wordt een vervolgstudie voorbereid waarbij het effect van inname van levodopa inhalatiepoeder vergeleken wordt met een tablet. Deze studie start op korte termijn.

Publicatie

De resultaten van de huidige studie worden in 2018 ter publicatie aangeboden.

Labels:

Terug naar boven