Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

Verslag promotieonderzoek Dr. Dagmar Hepp

16 mei 2018

'Do you see what I see? Visual hallucinations and dementia in Parkinson’s disease: a search for neuropsychological, neuroimaging and neuropathological determinants'

Door: Dr. Dagmar Hepp

Het onderzoek beschreven in dit proefschrift was gericht op het ontrafelen van de onderliggende ziekte mechanismen van visuele hallucinaties en dementie bij de ziekte van Parkinson.

Cognitieve problemen

Uit het onderzoek komt naar voren dat parkinsonpatiënten met hallucinaties meer cognitieve problemen (zoals een gestoorde aandacht) en meer uitgesproken symptomen van angst, depressie en een verstoorde slaap hebben dan Parkinsonpatiënten zonder hallucinaties. Tekorten aan andere boodschapperstoffen in de hersenen dan dopamine – zoals acetylcholine – zouden een rol kunnen spelen bij het ontstaan van zowel de hallucinaties als deze andere symptomen.

MRI-scan

Met behulp van een speciale MRI scantechniek, functionele MRI, konden we vaststellen dat bij parkinsonpatiënten met hallucinaties een groter aantal hersengebieden geïsoleerd raakt van de rest van de hersenen dan bij niet-hallucinerende parkinsonpatiënten. Een andere MRI techniek, Diffusion Tensor Imaging, leverde aanwijzingen op dat dit gebrek aan communicatie tussen hersengebieden samenhangt met een verlies van vezelbanen tussen de hersenkern die de belangrijkste bron van acetylcholine in de hersenen vormt (de nucleus basalis van Meynert) en de meest achterin de schedel gelegen hersengebieden.

Resultaten

Onze resultaten onderschrijven het belang van meer onderzoek naar het effect van acetylcholine-stimulerende medicatie tegen visuele hallucinaties. Tenslotte hebben we aangetoond dat het moment van optreden van dementie in het ziektebeloop bij de ziekte van Parkinson samenhangt met de mate van pathologische afwijkingen in de hersenen bekend van de ziekte van Alzheimer. Deze observatie is van belang voor de ontwikkeling van behandelingsmethoden die zich specifiek richten op het tegengaan van de verschillende typen pathologische afwijkingen in de hersenen van parkinsonpatiënten.

Labels:

Terug naar boven