Samenvatting Rapport Dagbesteding voor mensen met parkinson(isme)

Samenvatting Rapport Dagbesteding voor mensen met parkinson(isme)

21 juni 2018

Auteurs: Elnaz Mirza, Jetske Snoep, Suzanne v/d Vorm en Naomi Wink-Versluis, studenten Ergotherapie Hogeschool Rotterdam.

Door recente ontwikkelingen in de zorg blijven mensen langer thuis wonen, hierdoor is de behoefte naar dagbesteding gestegen. De Parkinson Vereniging wil graag weten wat met betrekking tot dagbesteding de ideeën, meningen en ervaringen van hun leden zijn.

Methode: Leden van de Parkinson Vereniging met een e-mailadres hebben een online vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn eerst algemene vragen gesteld over tijdsbesteding, structuur in de week en zelfredzaamheid. Vervolgens is de vragenlijst opgedeeld in een gedeelte met vragen voor mensen die wel naar dagbesteding gaan (aanmelding voor de dagbesteding, aantal keer dagbesteding per week, mening en rapportcijfer over dagbesteding, activiteiten op de dagbesteding) en een gedeelte voor mensen die niet naar dagbesteding gaan (redenen om niet te gaan, betekenis van dagbesteding). De data zijn geanalyseerd met behulp van Chi-Square tests en ANOVA. Daarnaast zijn er verdiepende interviews gehouden, die gecodeerd, gethematiseerd en geanalyseerd zijn.

Resultaten: Van de 1.703 respondenten is 56% man en 44% vrouw. 91% van de respondenten gaat niet naar dagbesteding. De redenen om niet te gaan zijn dat de respondenten zichzelf te goed vinden (55%), het niet nodig vinden (43%) en te druk zijn met andere activiteiten (36%). De respondenten die wel naar dagbesteding gaan beoordelen de dagbesteding gemiddeld met een 7,5 (SD=1,4). Van de respondenten die niet naar dagbesteding gaan, geeft 49% aan niet te weten wat dagbesteding voor hen kan betekenen. Uit de interviews blijkt dat er volgens beide geïnterviewden een negatief beeld is over dagbesteding. Zij geven aan dat mensen niet weten wat dagbesteding kan betekenen en wat dagbesteding precies inhoudt. Volgens één van de geïnterviewden praat de buitenwereld daarom niet graag over dagbesteding en blijft de onbekendheid bestaan.

Conclusie: Er is veel onbekendheid over dagbesteding, dit zorgt ervoor dat mensen niet naar dagbesteding gaan. Hieruit volgt de aanbeveling aan de Parkinson Vereniging om meer bekendheid te geven aan dagbesteding. Het is belangrijk dat de dagbesteding informatie en kennis heeft over parkinson(isme) en dat leden van de Parkinson Vereniging kennis hebben over dagbesteding en wat het voor hen kan betekenen.

In bijlage 4 vindt u een overzicht van de dagbestedingsplekken in Nederland.

Lees hier het volledige verslag

Labels:

Terug naar boven