Pfizer stopt onderzoeksprogramma naar parkinson

Pfizer stopt onderzoeksprogramma naar parkinson

Pfizer heeft bekendgemaakt om haar onderzoeksprogramma’s gericht op de ziekte van Alzheimer en Parkinson, te stoppen. Daarentegen gaat Pfizer juist investeren in een fonds dat bedoeld is voor biotechbedrijven die nieuw neurowetenschappelijk onderzoek willen starten. De afgelopen tientallen jaren heeft Pfizer veel in onderzoekprogramma’s naar de ziekte van Alzheimer en Parkinson geïnvesteerd. Helaas zonder gewenst resultaat.

Verrast door dit bericht

De Parkinson Vereniging werd volledig verrast door deze publicatie en heeft Pfizer gevraagd of de vereniging in de toekomst in een vroeger stadium op de hoogte kan worden gesteld van dergelijke feiten. De Parkinson Vereniging is immers dé belangenbehartiger voor 50.000 mensen met de ziekte van Parkinson(ismen).

Ingewikkeld en riskant

Neurowetenschappelijk onderzoek is extreem ingewikkeld en riskant. Pfizer, andere geneesmiddelbedrijven en overheden/academische centra hebben voor alzheimer tussen 2002 en 2012 244 moleculen onderzocht en dit heeft uiteindelijk maar tot één medicijn geleid.

Neurowetenschappelijk onderzoek

Voor Pfizer is en blijft het neurowetenschappelijke onderzoeksveld belangrijk. Daarom gaat Pfizer in de komende maanden een speciaal neurowetenschappelijk ondernemingsfonds creëren om onderzoek op dit gebied te blijven ondersteunen. Dit zal hopelijk leiden tot nieuwe doorbraken. (Lees het volledige artikel op de website van Pfizer)

Labels:

Terug naar boven