MDS-UPDRS

MDS-UPDRS

11 juli 2018

De Movement Disorders Society Unified Parkinson Disease Rating Scale (MDS-UPDRS) is de schaal om de ziekte van Parkinson in kaart te brengen. Deze beoordelingsschaal wordt voornamelijk gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en heeft minder waarde in de dagelijkse praktijk. In de MDS-UPDRS wordt een beoordeling gegeven van niet-motorische en motorische verschijnselen.

Geplaatst op 3 oktober 2017

Hiernaast worden ook de motorische complicaties (responsfluctuaties en overbeweeglijkheid) beoordeeld. De vertaling van deze schaal van het Engels naar het Nederlands is een belangrijke stap zodat grote internationale onderzoeken naar de ziekte van Parkinson. Deze onderzoeken kunnen nu gebruik maken van deze officiële vertaling.

Het proces van vertaling was opgedeeld in 3 fasen. In fase 1werd de schaal door een officieel vertaalbureau vertaald van het Engels naar het Nederlands. Vervolgens werd deze Nederlandse vertaling weer terug vertaald (door een andere vertaler) naar een Engelse versie. Hiermee werden eventuele hiaten in de vertaling opgespoord. Hierna volgde fase 2 waarin culturele validatie plaats vond. In deze fase werd de schaal aan verschillende Nederlandse patiënten voorgelegd en werd er aan hen gevraagd of de vragen duidelijk waren, of alle antwoord opties werden begrepen. In deze fase werd ook gevraagd wat de patiënten dachten dat er gemeten werd. Met de feedback van de patiënten werd de vragenlijst op een aantal plaatsen aangepast. In fase 3 was er een officieel goed gekeurde versie die bij 350 patiënten met de ziekte van Parkinson moest worden afgenomen. Deze 350 metingen werden samengevoegd en hiermee werd de Nederlandse schaal vergeleken met de originele Engelse schaal op een aantal klinimetrische parameters. Na deze fase is goedkeuring verkregen van de Movement Disorders Society voor een officiële Nederlandse versie van de MDS-UPDRS.

http://www.movementdisorders.org/MDS-Files1/PDFs/Rating-Scales/MDS-UPDRS_Dutch_Official_Translation_FINAL.pdf

Team van de vertaling: Bart Post (neuroloog Radboudumc, voorzitter), Rob de Bie (neuroloog AMC), Bob van Hilten (neuroloog LUMC), Han Marinus (onderzoeker LUMC), Albert Leentjens (psychiater MUMC) en Danique Radder (onderzoekster en student geneeskunde, Radboudumc).

Labels:

Terug naar boven