Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

Verslag proefschrift ‘The rise and fall of mesodiencephalic dopaminergic neurons’

11 juli 2018

In het volwassen brein kunnen we in het dopamine systeem twee verschillende groepen onderscheiden: de substantia nigra (SN) en het ventrale tegmentale gebied (VTA). Het belangrijkste verschil tussen deze gebieden openbaart zich tijdens de ziekte van Parkinson (PD). 

Geplaatst op 16 januari 2017

De neuronen van de SN gaan verloren, terwijl de neuronen in het VTA grotendeels gespaard blijven. Dit celverlies is de belangrijkste oorzaak voor symptomen als tremoren bij PD patiënten.

In de zoektocht naar een therapie die deze klachten kan verlichten, speelt onderzoek naar stamcellen een grote rol. Het stamcelonderzoeksveld focust zich op de strategie om gezonde SN neuronen te genereren in een petrischaaltje (in vitro) en deze te plaatsen in de brein van PD patiënten. Momenteel bestaan er wel protocollen waarin stamcellen gestimuleerd worden om dopamine neuronen te worden, maar deze protocollen maken helaas nog geen onderscheid tussen de SN en VTA neuronen.

In mijn proefschrift onderzoek ik hoe dopamine neuronen tijdens de embryonale fase ontwikkelen. Ik heb daarbij in het bijzonder gekeken naar de verschillen in embryonale ontwikkeling tussen dopamine neuronen van de SN en de VTA. De nieuwe kennis die in dit proefschrift beschreven staat, biedt daardoor nieuwe aanknopingspunten om een stamcel te stimuleren zich te ontwikkelen tot een dopamine neuron van de SN.

Willemieke M. Kouwenhoven

 

Labels:

Terug naar boven