Kan inzet van Virtual Reality bij  parkinsonpatiënten de balans en het lopen verbeteren?

Kan inzet van Virtual Reality bij  parkinsonpatiënten de balans en het lopen verbeteren?

27 augustus 2018

Virtual Reality (VR) is in opkomst als therapeutisch hulpmiddel voor loop- en balansproblemen. De bereikte resultaten hebben tot dusver niet geleid tot gestandaardiseerde richtlijnen. Het doel van deze studie is de reeds bestaande onderzoekresultaten opnieuw systematisch te beoordelen ten aanzien van de methodologische kwaliteit, interventies en effectiviteit. Deze studie put uit de resultaten van op VR-gebaseerde behandeling bij de ziekte van Parkinson, MS en traumatisch hersenletsel zoals te vinden in PubMed en Scopus.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Er zijn 79 artikelen gevonden waarvan er 68 zijn gepubliceerd na 2012. VR verbeterde het lopen en de balans bij alle onderzochte groepen. Dit vooral indien VR met conventionele therapie werd gecombineerd. De meeste studies hadden een lage methodologische kwaliteit en bij interventieprogramma’s ontbrak vaak een logische onderbouwing.

 
Virtual reality (
VR) simuleert een omgeving via een computer om een gebruiker via diverse zintuigen onder te dompelen in een ervaring. Veel VR-omgevingen zijn visueel en auditief. Doorgaans kunnen gebruikers interactie hebben me de vr-omgeving en via randapparatuur zoals een head-mounted display (HMD), cyberhandschoenen en bewegingssensoren. Naast HMD, waarbij men in visueel opzicht volledig in VR verkeert is er de Cave. Een Cave is een kamer van projectiewanden, waarbij er op de wanden beelden geprojecteerd worden. In combinatie met de shutter glasses die de gebruikers van de Cave dragen, lijkt alles in 3d uit de muren te komen. Met cybergloves krijgt de gebruiker de indruk objecten 'vast te pakken”.  Bij Augmented Reality (AR) wordt in de echte omgeving een deel virtueel gemaakt.

Deze resultaten suggereren dat op VR-gebaseerde therapie zich snel ontwikkelt en belooft de balans en het lopen van neurologisch patiënten te verbeteren. Met name indien VR met conventionele middelen werd gecombineerd. Deze review bevat ook informatie over het ontwikkelen van op theorie gebaseerde protocollen welke de keuze van therapieën en interventies kan onderbouwen.

Bron:

Advantages of virtual reality in the rehabilitation of balance and gait,

Neurology 2018, 90 (22): 1017-1025., Desiderio Cano Porras, Petra Siemonsma, Rivka Inzelberg, Gabriel Zeilig, Meir Plotnik PMID: 29720544 DOI: 10.1212/WNL.0000000000005603

Labels:

Terug naar boven