Onderzoek toenemende doses anti-alpha-synucleïne antilichaam bij parkinson

Onderzoek toenemende doses anti-alpha-synucleïne antilichaam bij parkinson

18 september 2018

Onderzoek naar de veiligheid en verdraagbaarheid van toenemende doses van een anti-alpha-synucleïne antilichaam in patiënten met de ziekte van Parkinson

Door: werkgroep Wetenschapsnieuws

Klontering van  alpha-synucleïne eiwitten in de hersenen is een bekende oorzaak van de ziekte van Parkinson (ZvP). Het antilichaam PRX002/RG7935 (PRX002) is ontwikkeld om geklonterde alpha-synucleïne aan te vallen. De verwachting is dat dit zal beschermen tegen verdere beschadiging van de zenuwcellen en de ziekteontwikkeling zal vertragen.

Doel

Het doel van deze studie is om de veiligheid en verdraagbaarheid van intraveneus toegediende PRX002 na te gaan bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

De deelnemers

Het onderzoek (gerandomiseerd en dubbelblind) werd uitgevoerd in 8 medische centra in de VS. De 80 patiënten  waren tussen de 40 en 80 jaar oud met een lichte tot licht gevorderde vorm van de ziekte van Parkinson.

De deelnemers ontvingen volgens een willekeurige verdeling (gerandomiseerd) één van de volgende doses: 0.3 , 1.0 , 3.0 , 10 , 30 of 60 mg/kg lichaamsgewicht of een placebo. De deelnemers ontvingen 3 maal een intraveneus infuus om de 4 weken met PRX002 of de placebo en werden gedurende 24 weken geobserveerd.

Gekeken werd naar fysieke en neurologische bevindingen, laboratoriumtesten, tests op vitaliteit en onverwachte bijwerkingen.

Resultaten

Van de 80 deelnemers waren er 78 blank en 64 man, de gemiddelde leeftijd was 58 jaar.

PRX002 was veilig en werd goed verdragen.

Ernstige PRX0002-gerelateerde bijwerkingen werden niet gerapporteerd.

Bijwerkingen die bij tenminste 5% van de deelnemers optraden waren: obstipatie (n (aantal x)=5), reactie op infuus (n=4), diarree (n=3), hoofdpijn (n=3), vocht in de benen (n=3), klachten na ruggenprik (n=3), infectie van bovenste luchtwegen (n=3). Geen antistoffen tegen het toegediende antilichaam werden gedetecteerd.

Conclusie

Alle toegediende doses van PRX002 waren veilig en werden goed verdragen en resulteerden in een robuuste binding met alpha-synucleïne. In het ruggenmergvocht werden dosisgerelateerde concentraties van PRX002 gemeten. Te verwachten valt dat deze zich zullen binden met de extracellulaire alpha-synucleïne in de hersenen. Deze bevindingen ondersteunen om door te gaan met een klinische fase2 studie naar een positief effect op de behandeling van patiënten met PRX002 gedurende 52 weken.

JAMA Neurol. 2018 Jun 18. doi: 10.1001/jamaneurol.2018.1487. [Epub ahead of print]

Safety and Tolerability of Multiple Ascending Doses of PRX002/RG7935, an Anti-α-Synuclein Monoclonal Antibody, in Patients With Parkinson Disease: A Randomized Clinical Trial.

Labels:

Terug naar boven