Meer inzicht in wachttijden voor diepe hersenstimulatie

Meer inzicht in wachttijden voor diepe hersenstimulatie

De Parkinson Vereniging heeft eind juni aan het ministerie van VWS haar zorgen geuit over het feit dat de wachttijd voor diepe hersenstimulatie (DBS) bij verschillende centra nog steeds niet duidelijk en transparant is. 

Reactie van het Ministerie van VWS

Het Ministerie heeft hier deze week per brief op gereageerd. Het Ministerie van VWS heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de opdracht gegeven om erop toe te zien dat deze wachttijden inderdaad worden gepubliceerd. De NZa zal met de Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie (NVvN) en de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) zoeken naar de optimale werkwijze om deze wachttijden te publiceren. De Parkinson Vereniging zal dit nauwgezet blijven volgen.

Planningsbesluit

Het Ministerie van VWS geeft ook aan dat zij bezig is een nieuw planningsbesluit voor bijzondere neurochirurgie op te stellen. In dit planningsbesluit wordt onder andere bepaald welke centra een DBS-operatie mogen uitvoeren. Hiervoor wordt allereerst gekeken of er voldoende capaciteit is bij de huidige centra. Om zorgvuldig te bepalen hoeveel behandelcapaciteit er nu en in de komende jaren nodig is om te kunnen voldoen aan de vraag naar DBS-behandelingen, wordt een expertpanel gevormd. De minister geeft in de brief aan hier ook de Parkinson Vereniging in te betrekken.

Labels:

Terug naar boven