Expertisecentrum voor PSP

Expertisecentrum voor PSP

9 oktober 2018

Erasmus MC te Rotterdam is expertisecentrum voor Progressieve Supranucleaire Paralyse (PSP).

Wat zijn expertisecentra?

Een expertisecentrum verzamelt actuele kennis over een aandoening, doet zelf onderzoek naar de aandoening en geeft patiënten en zorgverleners advies over de behandeling van de aandoening. Een expertisecentrum kan ook een samenwerkingsverband zijn.

Het startpunt van de erkenning van expertisecentra was de lancering van het Nationaal Plan Zeldzame Ziekten (NPZZ) enige jaren geleden. Een hoofdtaak voor de uitvoering van het NPZZ is de ontwikkeling van een netwerk van expertisecentra. In samenwerking met regionale behandelcentra bundelen en ontwikkelen de expertisecentra kennis en deskundigheid op het gebied van zeldzame aandoeningen, ontwikkelen zij protocollen en richtlijnen, coördineren onderzoek en zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland.

Zeldzame aandoeningen

In 2015 erkende het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de eerste groep expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Het overzicht van de centra is een grote stap op weg naar betere, integrale zorg voor patiënten met zeldzame aandoeningen waaraan in totaal 6 tot 8% van de bevolking lijdt. De expertisecentra dienen te voldoen aan de normen die de Europese Unie aan dergelijke centra stelt om compatibel te zijn met het Europese netwerk voor zeldzame aandoeningen (European Reference Network).

Meer informatie over expertisecentra leest u op de website van de Nederlandse Federatie van medisch Specialisten.

(Bron: NFU.nl)

Labels:

Terug naar boven