Leveringsprobleem Levodopa/carbidopa wereldwijd aan de orde

Leveringsprobleem Levodopa/carbidopa wereldwijd aan de orde

Sinds enkele maanden zijn er problemen met de levering van Levodopa/carbidopa, waar veel mensen met parkinson de dupe van zijn. De tekorten zijn ontstaan door productieproblemen en een grotere vraag bij de andere fabrikanten. Deze leveringsproblemen zijn niet alleen aan de orde in Nederland; dit is een wereldwijd probleem.

Contact met alle betrokken partijen

De Parkinson Vereniging onderhoudt vanaf het eerste moment van ontstaan van deze leveringsproblemen contact met alle betrokken partijen. Deze partijen zijn het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), Bijwerkingencentrum Lareb en alle fabrikanten van deze medicijnen. Dit heeft er onder andere toe geleid dat de KNMP en de NVN adviezen hebben gegeven aan artsen en apothekers.

Uw belangen worden behartigd

De Parkinson Vereniging is en blijft hierin actief betrokken om zo de belangen van mensen met parkinson zo goed mogelijk te behartigen. Het is belangrijk dat problemen gemeld blijven worden. Een overzicht van alle stappen die in de afgelopen maanden zijn genomen leest u in alle updates in dit artikel.

Labels:

Terug naar boven