Oproep voor onderzoek naar knelpunten hulpmiddelen bij parkinsonisme

Oproep voor onderzoek naar knelpunten hulpmiddelen bij parkinsonisme

Heeft u of uw partner PSP, MSA, CBD of een andere vorm van parkinsonisme? En hebt u (goede of slechte) ervaringen met het regelen van  aanpassingen in huis of een hulpmiddel? Misschien is onderstaande oproep iets voor u!

Geachte heer, mevrouw,

In vervolg op een eerder onderzoek dat in opdracht van het Ministerie van VWS is uitgevoerd naar knelpunten rondom hulpmiddelen binnen de Wmo, vindt nu een vervolgonderzoek plaats naar knelpunten die zich tussen stelsels voordoen. Het ministerie van VWS heeft PwC gevraagd de knelpunten in kaart te brengen die zich voordoen op het gebied van aanvraag, gebruik en verhuizen van hulpmiddelen over de domeinen (Wmo, Wlz en Zvw) heen. Doel van het onderzoek is de situatie voor gebruikers beter te maken door knelpunten in kaart te brengen en praktische oplossingsrichtingen te bedenken.

PwC doet dit door met een brede groep betrokkenen (gebruikers, aanvragers, verzekeraars, zorgkantoor, gemeente, leveranciers, etc.) een aantal patiëntreizen inclusief knelpunten uit te werken. Op basis van deze patiëntreizen gaan we met elkaar opzoek naar passende oplossingen. Als startpunt voor de bijeenkomsten gebruikt PwC de input van gebruikers die persoonlijk ervaring hebben met het aanvragen/gebruiken van hulpmiddelen.

PwC zoekt mensen die op de volgende manieren een bijdrage zouden willen leveren aan dit project:

(Telefonisch) interview: delen van uw persoonlijke ervaring op het gebied van aanvraag/ gebruik/verhuizen domeinoverstijgende hulpmiddelen via een (telefonisch) interview. We op zoek naar mensen die tussen 22 oktober en 6 november tijd kunnen maken voor een interview van ongeveer één uur, en die ervaring hebben met:

  • Het aanvragen/hebben/verhuizen van een geleide-/signaalhond
  • Het aanvragen van een woningaanpassing wanneer gebruik wordt gemaakt van zorg uit verschillende stelsels
  • Het regelmatig aanpassen en aanvragen van hulpmiddelen vanwege een snel veranderende zorgbehoefte (bijv. in het kader van ALS)
  • Het meenemen van een hulpmiddel van het Wmo domein naar het Wlz domein nadat persoon een Wlz indicatie krijgt
  • Het verhuizen vanuit een thuiswoonsituatie naar een begeleid wonen-/verzorgingssituatie (of andersom) waarbij hulpmiddelen meeverhuizen

Aanmelden

Mocht u zich herkennen in één van de profielen en mee willen doen aan het onderzoek dan kunt u een mail sturen naar Brecht Gijsbertsen via brecht.gijsbertsen@pwc.com.

Mocht u vragen hebben dan kunt u ook contact met haar opnemen op nummer: 06 22 46 92 96

Terug naar boven