Verslag onderzoeksproject Chicago

Verslag onderzoeksproject Chicago

12 november 2018

De afdelingen Neurologie en Neurochirurgie van Rush University Medical Center in Chicago gezien als een van de besten in de Verenigde Staten. Het Movement Disorders team (bewegingsstoornissen) van Rush is een van de grootste en meest ervaren in zijn soort, dat onder andere gespecialiseerd is in de ziekte van Parkinson. Binnen deze sectie heeft het Deep Brain Stimulation (DBS) team, met neuroloog Leo Verhagen Metman en neurochirurg Sepehr Sani, vele jaren ervaring met DBS operaties om symptomen gerelateerd aan de ziekte van Parkinson te behandelen. Sinds enkele jaren heeft het DBS team van het Amsterdam UMC een samenwerkingsverband opgebouwd met DBS team van Rush op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Door Erik Bolier

Bij de DBS operatie voor de ziekte van Parkinson worden twee elektroden geïmplanteerd in diep gelegen hersenkernen. In Rush wordt tijdens de operatie door de neuroloog de hersenactiviteit met een dunne micro-elektrode gemeten. Er kunnen dan bewegingszenuwen worden gedetecteerd die qua activiteit reageren als de patiënt (die wakker is tijdens operatie) met zijn arm of been beweegt. Hoewel het idee bestaat dat de uiteindelijke effectiviteit van de DBS behandeling toeneemt als de DBS elektroden zo dicht mogelijk bij deze bewegingszenuwen worden geplaatst, ontbreekt wetenschappelijk bewijs hiervoor. Door tijdens mijn verblijf bij Rush gegevens van de geopereerde patiënten van de afgelopen 2 jaar te verzamelen, is nauwkeurig in kaart gebracht waar deze bewegingszenuwen zich in de hersenkern bevinden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden in zenuwcellen die arm-gerelateerd of been-gerelateerd zijn. Voorlopige resultaten hiervan zijn eind september 2018 middels een poster gepresenteerd op een internationaal congres dat werd gehouden Edinburgh, Schotland. In de volgende stap zal gekeken worden of stimulatie in nabijheid van de bewegingszenuwen leidt tot betere effectiviteit van de DBS behandeling, door de resultaten te testen in het patiënten-cohort van het Amsterdam UMC.

Erik Bolier behaalde eind september 2017 zijn artsendiploma aan de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend is hij onderzoek gaan doen aan Rush University Medical Center in Chicago, onder directe supervisie van Prof. Dr. Verhagen Metman, neuroloog. Momenteel is Erik werkzaam als arts-assistent (niet in opleiding; ANIOS) op de afdeling Neurochirurgie in het Amsterdam UMC locatie AMC.

Deze stage is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Parkinson Vereniging

Labels:

Terug naar boven