Verslag presentatie Anneke Alkemade: MRI-atlas van diepe hersenstructuren

Verslag presentatie Anneke Alkemade: MRI-atlas van diepe hersenstructuren

Anneke Alkemade is werkzaam als universitair docent bij de Universiteit van Amsterdam. Anneke is gespecialiseerd in de neuroanatomie van de mens. Haar onderzoek richt zich in het bijzonder op diepere hersenstructuren. Het doel van het onderzoek is om MRI technieken te gebruiken om individuele verschillen in de hersenen van mensen in kaart te brengen.

Het onderzoek waarover ze vertelt loopt op dit moment met meer dan 100 gezonde vrijwilligers en 50 mensen met parkinson. Van al deze mensen wordt een MRI scan gemaakt en daarin worden individuele hersenstructuren gevisualiseerd en vergeleken. Onder deze gebieden bevinden zich de substantia nigra, de zogenaamde zwarte kern en de subthalame kern, het gebied waar elektrodes voor diepe hersenstimulatie geplaatst worden in de behandeling van parkinson.

Twee atlassen

Er worden twee atlassen gemaakt. De eerste atlas is op basis van gezonde vrijwilligers. De tweede atlas wordt samengesteld op basis van mensen met parkinson. Het doel is inzicht te krijgen in anatomische variatie, dit is van groot klinisch nut. Op dit moment is er pas 7% van de hersenen op deze manier in kaart gebracht, daarom wordt deze studie uitgevoerd. Zo ontstaat inzicht in verschillen tussen gezonde mensen en mensen met parkinson. Het uiteindelijke resultaat wordt aangeboden aan de neurochirurgen.

Wat houdt het onderzoek in?

Deelnemers liggen een uur in de MRI-scanner, er worden verschillende afbeeldingen gemaakt. De gebieden worden met de hand uitgelijnd en ingekleurd, dit is gecompliceerd werk. Scans worden geanonimiseerd gedeeld, de atlassen gaan naar alle onderzoekers die ze nodig hebben en worden tevens aangeboden aan producenten van diepe hersenproducten.

Labels:

Terug naar boven