Verslag presentatie Lara de Jong: inhaleerbare Levodopa

Verslag presentatie Lara de Jong: inhaleerbare Levodopa

Lara de Jong is werkzaam als apotheker in het Martini ziekenhuis. Volgend jaar start ze met de vier jaar durende specialisatie tot ziekenhuisapotheker. Naast haar werkzaamheden als apotheker is ze betrokken als onderzoeker bij het onderzoek naar de inhaleerbare levodopa. Ze is op dit moment druk bezig met de laatste voorbereidingen van de studie waar wordt gekeken naar het effect van inhaleerbare levodopa op het herstel van off-periodes (de studie waar ze ook iets over zal vertellen).

De Jong vertelt over de aanleiding van het onderzoek, de ontwikkeling van een therapie voor behandeling in off-periodes. Het effect van medicatie is vaak pas relatief laat merkbaar, wat niet ideaal is. Wellicht is inhalatie een snellere oplossing voor deze mensen. Er is een inhalatiepoeder ontwikkeld, met zo min mogelijk hulpstoffen. Dit is uiteindelijk slechts 2%, wat heel weinig is. De onderzoekers hebben ook een eigen inhalator ontwikkeld, die patiëntvriendelijk is. Inhalatie kan in vier stappen klaar zijn, wat wenselijk is in een off-periode. Er is gekeken of mensen in een off-periode wel kunnen inhaleren. Dit blijkt het geval te zijn. Daarna wordt nog een studie gedaan om te weten hoe snel de medicatie in het bloed wordt opgenomen en wordt er ook naar de veiligheid gekeken. Hier is een patiëntstudie mee gedaan, maar er is nog niet over gepubliceerd.

Sneller in het bloed

Bij inhaleren werd direct een piek in werkzaamheid zichtbaar. Bij een tablet Madopar is het piekeffect pas later te zien. Hiermee is aangetoond dat Levodopa inhaleren maakt dat de stof sneller in het bloed komt. Er is geen verschil in longfunctie, de veiligheid is in orde. Nu komt er een vervolgstudie naar het effect van inhalatie en beschrijving van off-periodes. Er wordt weer gekeken naar de snelheid van opname en vergeleken met een tablet. Negen patiënten doorlopen deze studie, zij worden hiervoor drie dagen/twee nachten opgenomen in Punt voor Parkinson. Door loting wordt bepaald wanneer zij inhaleren of een tablet nemen.

Wat houdt het onderzoek in?

Er zijn al patiënten gevonden die voldoen aan de strenge criteria. Op den duur wordt waarschijnlijk landelijk naar proefpersonen gezocht, waarvoor al toestemming is. De opname start met een toestemmingsverklaring en longfunctieonderzoek en er wordt geoefend met de cyclops-inhalator. Neurologische testen worden afgenomen en om middernacht wordt de reguliere medicatie gestopt. Er worden verschillende testen gedaan en een vragenlijst afgenomen. Op dag 2 kijkt de arts of een patiënt off is en dan volgen drie testen als 0- meting, almede een bloedafname en inname van studiemedicatie. Dan worden op verschillende tijdstippen testen afgenomen. Op dag 3 volgt de afsluiting met een longfunctieonderzoek om te kunnen vergelijken met het startonderzoek. Bij meer dan 10% afwijking wordt de longarts geconsulteerd.

Deze studie start in februari 2019, er worden twee patiënten tegelijk opgenomen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. Daarnaast zijn er veel zorgverleners betrokken, dus is het geheel een logistieke uitdaging.

Labels:

Terug naar boven