Training ‘ Met succes nieuwe leden aantrekken en trouwe leden binden’

Training ‘ Met succes nieuwe leden aantrekken en trouwe leden binden’

17 december 2018

Op dinsdag 11 december 2018 heeft de Parkinson Vereniging in Den Haag de eerste training mogen organiseren voor vrijwilligers van Parkinson Café teams waarin ze aan de slag gingen met het thema ledenwerving en ledenbinding in een Parkinson Café. In een 3,5 uur durende training hebben de deelnemers handvatten gekregen om een geloofwaardig en authentiek verhaal te  vertellen aan nieuwe bezoekers.

Hierbij leerde ze bezoekers niet alleen te verleiden tot een bezoek aan het Parkinson Café maar ook de meerwaarde van een lidmaatschap onder de aandacht te brengen. Natuurlijk is er ook geleerd hoe je als Parkinson Café medewerker kan aansluiten bij de klantbeleving van je bezoeker.  

De training in Den Haag was de eerste training ‘Met succes nieuwe leden aantrekken en trouwe leden binden’ die we in het land hebben gegeven. In 2019 starten we op andere trainingsplaatsen in het land. U wordt hierover per e-mail geïnformeerd. 

Reactie van een van de deelnemers: 

Mijn naam is Tanja van Beers, medewerker Parkinson café Dordrecht.

Ik heb 11 december j.l. bovenstaande training bijgewoond. De trainer wist mij met zijn kennis van zaken en zijn enthousiasme zeer te boeien.

Het werd weer heel duidelijk hoe belangrijk het werk van de Vereniging is  voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten.

Het werk bestaat uit o.a.: mensen met deze ziekte en hun naasten informatie geven over de ziekte, over Parkinson cafés en Parkinson praatgroepen. Tevens komen zij op voor de belangen van deze mensen en hun naasten. De inzet om het tekort aan Sinemet in 2018, is hier een mooi voorbeeld van. De Vereninging heeft zich sterk gemaakt om tot een oplossing van dit probleem te komen. Met succes!

Ook het organiseren van allerlei workshops en cursussen, waar je als patiënt leert om de regie te nemen en te behouden is één van de werkzaamheden.

Ik heb zelf de ziekte van Parkinson en ik voel mij enorm ondersteund door de Vereniging. Ik gun alle mensen met deze ziekte en hun naasten dit zelfde gevoel. Om deze mensen te bereiken en het hen mogelijk te maken ook deze ondersteuning te ervaren, hebben we gedurende de training handvatten aangereikt gekregen. We leerden hoe we mensen bewust kunnen maken van het feit dat lid worden van de Vereniging heel belangrijk is om dit zo goede werk voort te kunnen zetten.

Het Parkinson café is bij uitstek een goede plaats om deze mensen te bereiken. Ik kan u deze training, die regelmatig gegeven wordt, dan ook  zeer warm aanbevelen.

Tanja van Beers

Terug naar boven