ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

ParkFit studie: Osteoporose en de ziekte van parkinson

21 februari 2019

In september 2008 is de ParkFit studie gestart, onder leiding van de afdeling neurologie van het Universitair Medisch Centrum St Radboud in Nijmegen. In de ParkFit studie worden de effecten van twee fysiotherapeutische begeleidingsprogramma's met elkaar vergeleken. Hierdoor kan er meer inzicht verkregen worden over wanneer en bij wie fysiotherapie het beste effect heeft, zodat in de toekomst de behandeling nog meer op maat gegeven kan worden.

Binnen deze studie vindt een deelonderzoek plaats waarbij wordt gekeken naar botontkalking (osteoporose) bij patiënten met de ziekte van Parkinson.

In meerdere wetenschappelijke studies is aangetoond dat patiënten met de ziekte van Parkinson vaker osteoporose hebben. Het is niet geheel duidelijk wat de oorzaak hiervan is. Osteoporose is een aandoening die gekenmerkt wordt door een verminderde kalkhoudendheid en microarchitectuur van het bot. Hierdoor is het bot minder sterk en kan het makkelijk breken. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot botbreuken en het spontaan inzakken van ruggenwervels. Osteoporose kan gemakkelijk en goed behandeld worden. Behandeling hiervan is belangrijk en kan complicaties voorkomen.

Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe vaak osteoporose voorkomt bij de ziekte van Parkinson in vergelijking met mensen zonder deze ziekte. Tevens willen we gaan kijken wat de oorzaak is van osteoporose bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Met dit onderzoek willen wij bereiken dat er meer bekend wordt over osteoporose bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Hierdoor hopen wij dat er in de toekomst meer aandacht voor is en complicaties voorkomen kunnen worden.

Bij deze willen wij de Parkinson Vereniging zeer hartelijk bedanken voor de verkregen subsidie om de reiskosten voor de patiënten die deelnemen aan deze deelstudie te vergoeden.

Met vriendelijke groet,

Drs. Frederiek van den Bos en Dr. Harald Verhaar.
Afdeling interne geneeskunde/klinische geriatrie, UMC Utrecht.

Drs. Arlène Speelman, Dr. Marten Munneke en Prof. Dr. Bas Bloem.
Parkinson centrum, UMC St Radboud Nijmegen.

 

Labels:

Terug naar boven