Voorspellers van toename van klachten in de eerste 4 jaar na de diagnose ziekte van Parkinson

Voorspellers van toename van klachten in de eerste 4 jaar na de diagnose ziekte van Parkinson

25 maart 2019

De ziekte van Parkinson (ZvP) is een progressieve aandoening met verschillende uitingsvormen. Voor de patient die geconfronteerd wordt met deze diagnose rijzen er veel vragen waaronder ook de vraag: hoe gaat het met me verder?

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Een groep (Duitse) wetenschappers onderzocht of het mogelijk is om al kort na het stellen van de diagnose ZvP het verdere beloop van de ziekte te voorspellen. Hiertoe hebben ze een groep van 135 patiënten met pas vastgestelde diagnose ZvP en 100 gezonde proefpersonen gedurende 4 jaar gevolgd. Gegevens die in dit artikel besproken worden, zijn verzameld bij aanvang van de studie, na 24 en na 48 maanden. Voorspellers werden gezocht voor zowel motorische als cognitieve klachten.

Klachten

Motorische klachten zijn klachten zoals het trillen (tremor) van de handen of benen, het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie), het ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie), stijfheid van de spieren (rigiditeit) en/of houdings- en evenwichtsproblemen. Cognitieve klachten zijn klachten van het geheugen, de aandacht en het denken. Voorbeelden hiervan zijn: vergeetachtigheid, concentratieproblemen, moeite hebben met begrijpen, overzicht houden en plannen van activiteiten.

De onderzoekers vonden een aantal factoren die voorspellers waren van een snellere toename van motorische en cognitieve klachten bij de ziekte van Parkinson.

Mannen met parkinson

Zo wees het onderzoek uit dat mannelijke patiënten met de ziekte van Parkinson, patiënten met orthostatische bloeddrukdaling, hart- en vaatziekten, verhoogde bloeddruk,  verhoogd urinezuurgehalte in het bloed (neiging tot krijgen van jicht) meer kans hadden op snellere toename van motorische klachten bij de ziekte van Parkinson. Er is ook onderzocht of er voorspellers te vinden zijn van snellere toename van de cognitieve klachten. Men vond hiervoor de volgende factoren: vroeger fors alcoholgebruik, het hebben van diabetes mellitus (suikerziekte), verhoogde bloeddruk, verhoogd (HDL-)cholesterol en verhoogd glucose (suiker)gehalte in het bloed.

Samenhang met andere ziekten

Concluderend lijkt het erop dat er factoren aan te wijzen zijn die kunnen helpen bij het voorspellen van het ziektebeloop al kort na het stellen van de diagnose ziekte van Parkinson. Naast niet-beïnvloedbare factoren (zoals het geslacht) blijkt de snellere progressie van de ziekte samen te hangen met het hebben van andere ziekten zoals diabetes mellitus en/of hart- en vaatziekten. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of deze bevindingen te reproduceren zijn.

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30468694?dopt=Abstract

Mov Disord. 2018 Nov 23. doi: 10.1002/mds.27492.

Baseline predictors for progression 4 years after Parkinson's disease diagnosis in the De Novo Parkinson Cohort (DeNoPa).

Mollenhauer B1,2, Zimmermann J3, Sixel-Döring F1, Focke NK4, Wicke T1, Ebentheuer J1, Schaumburg M1, Lang E1, Friede T5, Trenkwalder C1,6; DeNoPa Study Group.

 

Labels:

Terug naar boven