Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

Non-dopaminerge symptomen bij de ziekte van Parkinson

1 april 2019

De ziekte van Parkinson (ZvP) staat vooral bekend om de dopaminerge symptomen: beven, stijfheid en traagheid. Daarnaast zijn er bij de ZvP ook diverse non-dopaminerge symptomen zoals: balansproblemen, cognitieve problemen en stoornissen van het autonome zenuwstelsel. Er is relatief weinig bekend over deze symptomen en een wetenschappelijk bewezen therapie voor deze symptomen is er nog niet.

Proefschrift Daan Velseboer

In dit proefschrift laten we zien dat bij de ZvP de prognose betreft invaliditeit vooral bepaald wordt door de aanwezigheid van deze non-dopaminerge symptomen. Tevens laten we zien dat bij aanvang van de ZvP met een betrekkelijk eenvoudig prognostisch model te voorspellen is hoe groot de kans is op een ongunstig beloop van de ziekte.

Daarnaast gaan we in dit proefschrift in meer detail in op één specifiek onderdeel van de autonome stoornissen bij de ZvP: orthostatische hypotensie (OH; te lage bloeddruk in staande positie). We laten zien dat OH bij de ZvP veel voorkomt, maar dat de bestaande literatuur vertekend is door studies die in gespecialiseerde centra zijn verricht. Ook laten we zien dat de criteria voor het vaststellen voor OH tijdens een gestandaardiseerde liggende en staande bloeddrukmeting geen goede relatie hebben met de orthostatische klachten die patiënten in het dagelijkse leven hebben. Aanvullende tests van het autonome zenuwstelsel lijken wat dit betreft beter, maar zijn praktisch lastig uitvoerbaar en qua test-karakteristieken nog onvoldoende betrouwbaar voor routinematig gebruik. De zoektocht naar een goede diagnostische test voor dit specifieke probleem bij de ZvP dient daarom gecontinueerd te worden.

Lees hier het proefschrift 'Non-dopaminergic symptoms in Parkinson’s disease'

Druk van dit proefschrift is mede mogelijk gemaakt door de Parkinson Vereniging

Labels:

Terug naar boven