De tijden veranderen: de ziekte van Parkinson over 20 jaar?

De tijden veranderen: de ziekte van Parkinson over 20 jaar?

2 april 2019

In 2017 was het 200 jaar geleden dat James Parkinson voor het eerst publiceerde over de verschijnselen van wat nu de ziekte van Parkinson (zvP) genoemd wordt. In het gerenommeerde tijdschrift “Journal of Parkinson’s Disease” zijn in 2017 de 8 belangrijkste wetenschappelijke resultaten van de laatste 60 jaar gememoreerd.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Terugkijkend valt op dat het tempo van het onderzoek naar de zvP de afgelopen jaren in opmerkelijke mate is versneld. Verscheidene ontdekkingen die de afgelopen twee decennia zijn gedaan, zijn het resultaat van de beschikbaarheid van meer verfijnde en geautomatiseerde laboratoriumapparatuur, moleculaire geneeskunde, computertechnologie en bioinformatica. Met betrekking tot de klinische aspecten hebben de ontwikkeling van geavanceerde beeldvormingstechnieken van de hersenen, het besef van het belang van grote klinische groepen en het verzamelen van biosamples geleid tot een versnelling van het aantal nieuwe ontdekkingen.

Resultaten in de toekomst

Men verwacht dat er in de komende 20 jaar meer resultaten geboekt zullen worden dan in de afgelopen 200 jaar. In een twintigtal onderzoeksgebieden worden doorbraken verwacht. Hieronder valt onderzoek naar de mogelijke oorzaken van de toename van het aantal patiënten met de zvP, naar de achterliggende oorzaken van de ziekte, naar de invloed van het milieu en naar veranderingen buiten de hersenen maar elders in het lichaam bijvoorbeeld in de darmen als oorzaak van de zvP. Andere onderzoeksgebieden zijn de verdere ontwikkeling van medicijnen die mogelijk de zvP kunnen afremmen, genezen of zelfs voorkomen. Tevens verwacht men dat de innovatie in de beeldvorming van de hersenen, stamcel- en gentherapie, maar ook de verbeterde diepe hersenstimulatie de komende 20 jaar zullen leiden tot een toename van de kwaliteit van leven van patiënten met de zvP.

Bron:  Journal of Parkinson's Disease vol. 8 (2018) S1-S2

Oorspronkelijke titel:  The Times They Are a-Changin’: Parkinson’s Disease 20 Years from Now

Labels:

Terug naar boven