Uit balans. Depressie bij de ziekte van Parkinson (Promotie)

Uit balans. Depressie bij de ziekte van Parkinson (Promotie)

16 april 2019

Vandaag promoveert mevrouw drs. M.H.M. Timmer. De titel van haar proefschrift is 'Out of Balance. Neurocognitive mechanisms underlying depression in Parkinson’s disease' en gaat over depressie bij de ziekte van Parkinson.

Depressie komt vaak voor bij de ziekte van Parkinson en heeft een grote impact op de kwaliteit van leven. Waarom parkinsonpatiënten vaak last hebben van depressieve klachten is nog niet volledig bekend. Dit promotieonderzoek focust op de rol van dopamine in relatie tot negatieve biases. Dit laatste betekent dat het negatieve sterker wordt gewaardeerd dan het positieve. Het onderzoek toont aan dat depressieve parkinsonpatiënten slechter zijn in het leren door beloning. Dit in tegenstelling tot motivatie door beloning, wat juist versterkt is bij Parkinson en niet verschillend is tussen patiënten met en zonder depressie. Daarnaast nemen niet-depressieve parkinsonpatiënten vaker een risicovolle beslissing wanneer zij dopaminerge medicatie gebruiken. Bij depressieve parkinsonpatiënten zorgt dopaminerge medicatie er juist voor dat de afweging tussen winst en verlies verandert. De onderzoeken geven nieuwe inzichten in welke mechanismen bijdragen aan het ontstaan van depressie bij Parkinson.

Biografie

Monique Timmer (1982) behaalde in 2006 haar artsendiploma aan de Universiteit van Utrecht. Ze voerde haar promotieonderzoek uit bij het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in samenwerking met de afdeling Neurologie van het Radboudumc. Momenteel werkt ze als neuroloog in het Radboudumc.

(Bron: Radboud Universiteit)

Labels:

Terug naar boven