Resultaten van studies geven hoop op mogelijk herstel van hersencellen

Resultaten van studies geven hoop op mogelijk herstel van hersencellen

28 april 2019

De werkgroep wetenschapsnieuws verzorgde een begrijpelijke samenvatting van het onderzoek dat centraal staat in de documentaire 'The Trial' (Op zoek naar een parkinsonmedicijn).

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Bron: Whone AL et al. Journal of Parkinson’s Disease xx (2019) x – xx. Extended Treatment with Glial Cell Line-Derived Neurotrophic Factor in Parkinson’s Disease

Samenvatting van de literatuur

Resultaten van studies geven hoop op mogelijk herstel van hersencellen

Met een experimentele behandeling werd een medicijn direct ingespoten in dat deel van de hersenen waar de beschadigde hersencellen zich bevinden. De uitkomst van de studie biedt hoop op een mogelijk herstel van beschadigde hersencellen bij mensen met de ziekte van Parkinson. Als medicijn werd een natuurlijk voorkomend eiwit gebruikt (GDNF: Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor). Van GDNF is bekend dat het beschadigde hersencellen kan herstellen in diermodellen (primaten). Tot nu toe is men er niet in geslaagd om aan te tonen dat een behandeling met GDNF bij mensen met parkinson klinisch nut heeft.

Vier aansluitingen in de hersenen

Aan de studies hebben 41 patiënten meegedaan. Met een door een robot ondersteunde operatie werden 4 aansluitingen in de hersenen ingebracht die het mogelijk maakten om de GDNF precies op de aangedane gebieden in te brengen. Bij zes patiënten werd de veiligheid van de methode getoetst. Vervolgens deden nog eens 35 mensen mee met de 40 weken durende studie. De helft van de patiënten kreeg 4-wekelijks GDNF en de andere helft 4-wekelijks een placebo. Er was geen verschil te zien in de motorische klachten van patiënten voor en na de behandeling met GDNF of placebo. Wel zagen de onderzoekers dat de behandeling met GDNF een duidelijke verbetering gaf van de opname van dopamine door hersencellen die bij de ziekte van Parkinson zijn beschadigd.

Verlengde studie

Na de eerste studie van 40 weken waarbij de patiënten niet wisten of zij GDNF of placebo kregen, werd iedereen de mogelijkheid geboden om nog eens 40 weken GDNF te krijgen. Alle patiënten hebben aan deze verlengde studie meegedaan. Na 80 weken was een gematigde of flinke verbetering te zien van de motorische klachten, zowel in de groep die 80 weken medicijn had gekregen als in de groep die eerst 40 weken placebo had gekregen en vervolgens 40 weken GDNF.

Resultaten eerste studie

Op grond van de resultaten van de eerste studie en de vervolgstudie zijn de onderzoekers hoopvol. Zij doen de suggestie om toekomstige onderzoeken met GDNF en placebo gedurende een periode van 80 weken uit te voeren i.p.v. 40 weken. Een verhoging van de GDNF dosering komt ook in aanmerking.

Labels:

Terug naar boven