A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

A comprehensive approach to assess walking ability and fall risk using the Interactive Walkway

21 mei 2019

Neurologische aandoeningen kunnen een negatief effect hebben op verschillende aspecten van loopvaardigheid die nodig zijn om veilig en zelfstandig te kunnen lopen. Dit vraagt om uiteenlopende revalidatiestrategieën. Een uitgebreide en volledige beoordeling van de belangrijkste aspecten van loopvaardigheid zou kunnen helpen om deze strategieën beter af te stemmen op de individuele behoeften van de patiënt.

Auteur: Daphne Geerse

De Interactive Walkway (figuur 1) lijkt een veelbelovend, patiëntvriendelijk en goedkoop meetinstrument voor loopvaardigheid in de dagelijkse praktijk. De Interactive Walkway bestaat uit meerdere Kinect v2-sensoren, waarmee het volledige gangbeeld -zonder markers op het lichaam- in 3D gemeten kan worden. De Interactive Walkway kan, naast het meten van het gangbeeld, mogelijk ook het zogenoemde loopspecifieke aanpassingsvermogen op een veilige manier in kaart brengen door het (plotseling) presenteren van visuele projecties op het looppad in de vorm van staptegels of obstakels (figuur 1). Dit lijkt waardevol omdat het lopen in het dagelijks leven vaak aangepast moet worden, bijvoorbeeld bij het oversteken van een straat of bij het ontwijken van scheefliggende stoeptegels. Een slecht aanpassingsvermogen wordt bovendien in verband gebracht met een hoger valrisico. Dit aspect van loopvaardigheid wordt doorgaans echter niet in klinische testen beoordeeld. De Interactive Walkway biedt nu de mogelijkheid om loopvaardigheid vollediger te meten door naast het gangbeeld ook het loopspecifieke aanpassingsvermogen in kaart te brengen. Het is alleen onduidelijk of 1) de Interactive Walkway loopvaardigheid valide kan meten en, zo ja, 2) of de Interactive Walkway nuttig is voor het bepalen van loopvaardigheid en valrisico in de kliniek bij personen met een beroerte en personen met de ziekte van Parkinson. Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in deze twee aspecten.

Figuur 1 De Interactive Walkway met visuele projecties op het looppad.

Om te bepalen of de Interactive Walkway loopvaardigheid valide kan meten, werden uitkomstmaten van de Interactive Walkway vergeleken met die van een gouden standaard. Een groep gezonde personen voerde verschillende looptaken uit op de Interactive Walkway. Uit deze studies kon worden geconcludeerd dat de Interactive Walkway gebruikt kan worden om zowel het gangbeeld als het loopspecifieke aanpassingsvermogen valide in kaart te brengen bij gezonde personen. Het biedt tevens de mogelijkheid voor een volledig(er) looponderzoek, waarbij alle onderdelen van het drieledig model van loopvaardigheid worden meegenomen, te weten het vermogen om 1) stappen te genereren, 2) de balans te bewaren en 3) het lopen aan te passen aan de omgeving.

De volgende stap was het bestuderen van de klinische potentie van de Interactive Walkway ter bepaling van loopvaardigheid en valrisico bij verschillende patiëntgroepen. Hiervoor werd het gangbeeld en het loopspecifieke aanpassingsvermogen beoordeeld bij personen na een beroerte, personen met de ziekte van Parkinson en gezonde controleproefpersonen. Ook werd onderzocht of de Interactive Walkway gebruikt kan worden om toekomstige vallers en risicofactoren voor toekomstige valincidenten te identificeren in dit samengestelde cohort. Gezamenlijk lieten de bevindingen zien dat de loopvaardigheid van personen met een beroerte en personen met de ziekte van Parkinson valide en volledig gemeten kan worden met de Interactive Walkway. Bovendien bleken beperkingen in het loopspecifieke aanpassingsvermogen risicofactoren voor valincidenten, variabelen die ook bij kunnen dragen aan een betere identificatie van vallers. De Interactive Walkway heeft dus potentie om de loopvaardigheid bij personen met een beroerte en personen met de ziekte van Parkinson valide en volledig in kaart te brengen, en is daarmee veelbelovend voor het inschatten van het valrisico.

Lees verder: https://www.publicatie-online.nl/publicaties/d-geerse

 

Labels:

Terug naar boven