'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

'Blijven werken met Parkinson', de impact van een nieuwe groepsinterventie bij mensen met parkinson

22 mei 2019

Veel werkzame mensen met de ziekte van Parkinson ervaren veranderingen in hun werkvermogen of werkplezier. Er is grote behoefte aan interventies die hen kunnen ondersteunen in participatie in werk. Het is echter onbekend wat effectieve interventies zijn om deze ondersteuning te bieden. 

In het Radboudumc is een groepstraining ontwikkeld (“Blijven Werken”) om mensen met progressief neurologische aandoeningen te ondersteunen om langer naar tevredenheid te werken met hun aandoening of het werk naar tevredenheid te kunnen afbouwen.

Met de subsidie van de Parkinson Vereniging voeren we een verkennende studie uit om de impact en de werking van deze groepstraining te onderzoeken bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Loting

We werven in totaal 40 deelnemers die de ziekte van parkinson hebben en die voor tenminste 12 uur per week werkzaam zijn.  Deze deelnemers worden middels een loting verdeeld. De helft zal de interventie “Blijven Werken” ontvangen en de helft niet.

De groepstraining wordt op 2 locaties aangeboden, namelijk in het Radboudumc, te Nijmegen en bij Rijndam Revalidatie, locatie Erasmus MC te Rotterdam.

De groepsgrootte per training is 5 tot 7 personen. De groepstraining betreft 6 bijeenkomsten over een periode van 10 weken en wordt begeleid door een getrainde ergotherapeut. De training is modulair. Het bevat vaste modules die bij iedere groep aan bod komen en keuzemodules die afhankelijk zijn van de wensen/behoeften van de groep. Per module worden relevante inhoudsdeskundigen betrokken zoals de bedrijfsarts, de psycholoog, of de fysiotherapeut.

Het doel

Het doel van de groepstraining is om kennis, vaardigheden en gevoel van eigen effectiviteit te vergroten. Door middel van diverse werkvormen en ‘huiswerk’ wordt kennis vergroot, wordt geoefend met vaardigheden en worden ervaringen opgedaan en gedeeld.

Iedere deelnemer is gedurende 6 maanden betrokken bij de studie. Alle deelnemers vullen aan het begin en na 3 en 6 maanden vragenlijsten in die relevant zijn voor het onderzoek. Aanvullend wordt bij 12 deelnemers die de groepstraining gevolgd hebben met interviews uitgediept of, en op welke wijze elementen van de training zijn toegepast in de eigen situatie.

Verkennende studie

Deze verkennende studie is een belangrijke eerste stap om de effectiviteit van deze interventie te kunnen toetsen. De bevindingen worden gebruikt om het ontwerp van de groepstraining en het ontwerp van een grotere vervolgstudie te optimaliseren.

De looptijd van de studie is van 1 juni 2019 tot 1 dec 2020

Projectleiders: Ingrid Sturkenboom en Bas Bloem

Labels:

Terug naar boven