Blijf klachten CBR melden

Blijf klachten CBR melden

In de afgelopen maanden zijn er bij de Parkinson Vereniging meerdere klachten binnengekomen over de opgelopen wachttijd voor de aanvraag of verlenging van een rijbewijs bij het CBR. Dit is voor Carla Aalderink, directeur van de Parkinson Vereniging, reden geweest om sinds februari van dit jaar contact te zoeken met het CBR om hierover duidelijkheid te krijgen.

Meerdere factoren

Het CBR erkent en begrijpt alle door de leden van de Parkinson Vereniging aangedragen klachten en meldt op 5 juni dat de problematiek alle aandacht heeft binnen het CBR. Er zijn meerdere factoren die het oplossen van de problemen moeilijk maken en zorgen voor vertraging, waaronder een onderbezette klantenservice met slechts beperkte kennis, problemen met het nieuw ingevoerde ICT-systeem en een tekort aan medisch adviseurs. Ook van overheidswege is volop aandacht voor de situatie en er is intussen sprake van verscherpt toezicht.

Achterstand eind van dit jaar weggewerkt

Veel mensen zijn gealarmeerd door de berichtgeving omtrent de problemen bij het CBR en besluiten daarom eerder het (medische) traject in te gaan voor de aanvraag of verlenging van het rijbewijs. De doorlooptijd wordt hierdoor echter eerder langer dan korter. Het CBR werkt hard aan het oplossen van de problemen en doet vandaag de voorzichtige uitspraak dat de achterstand aan het eind van dit jaar moet zijn weggewerkt.

Blijf problemen melden!

Ervaart u problemen met de aanvraag of verlenging van uw rijbewijs? Blijft u dit dat vooral melden bij de Parkinson Vereniging! U kunt dit bij voorkeur doen per e-mail naar info@parkinson-vereniging.nl of telefonisch op nummer 030-656 13 69.

Labels:

Terug naar boven