Behandeling hepatitis C verlaagt risico op ziekte van Parkinson

Behandeling hepatitis C verlaagt risico op ziekte van Parkinson

11 juni 2019

De ziekte van Parkinson komt minder vaak voor bij patiënten met hepatitis C (HCV) die behandeld zijn met antivirale middelen dan bij onbehandelde patiënten. Dit blijkt uit een retrospectieve cohortstudie door Wey-Yil Lin e.a., gepubliceerd in JAMA Neurology. Eerdere studies suggereerden ook al een verband tussen HCV en de ziekte van Parkinson.

De onderzoekers includeerden ruim 188 duizend patiënten met HCV. Die verdeelden ze in twee groepen: de ene groep kreeg een behandeling met interferon alfa-2b en ribavirine, de andere kreeg geen antivirale behandeling. In de eerste jaren vonden de onderzoekers geen significant verschil tussen beide groepen. Als patiënten in het vijfde jaar de ziekte van Parkinson ontwikkelden, dan ging dat in groep één significant langzamer dan in groep twee. De onderzoekers concluderen hieruit dat HCV een risicofactor is voor de ziekte van Parkinson en dat behandeling dit risico kan verlagen.

Adolfo Ramirez-Zamora e.a. stellen in een commentaar in dezelfde editie van JAMA Neurology dat opsporen van vroege stadia van de ziekte van Parkinson een lastige zaak is. Mogelijk zijn daardoor patiënten die geen medisch advies inwinnen of patiënten met een foute diagnose gemist in de studie van Lin e.a., omdat inclusie plaatsvond op basis van een diagnose die niet klinisch of pathologisch werd bevestigd. Dat kan de resultaten vertekenen. Ze menen dat population-based studies wat dat betreft accurater zouden zijn. 

JAMA neurology: Association of Antiviral Therapy With Risk of Parkinson Disease in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection

Editorial: Is Interferon Therapy for Hepatitis C Infection a Treatable Risk Factor for Parkinson Disease?

(Bron: Medisch Contact)

Labels:

Terug naar boven