Verslag International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

Verslag International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress, Edinburgh, Verenigd Koninkrijk

18 september 2019

Daphne Geerse was, mede dankzij een bijdrage van de Parkinson Vereniging, aanwezig bij het International Society for Postural and Gait Research (ISPGR) World Congress. Dit congres vond plaats in Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, van 30 juni tot en met 4 juli.

Door: Daphne Geerse

Loop- en balansonderzoek

ISPGR is een organisatie met meer dan 500 leden uit meer dan 20 landen over de hele wereld. De organisatie biedt een platform voor fundamentele en klinische wetenschappers op het gebied van loop- en balansonderzoek. Het ISPGR-congres brengt wetenschappers samen voor het presenteren en bediscussiëren van de nieuwste onderzoeksbevindingen met betrekking tot loopvaardigheid en balans.

Nieuwe technologieën

Het onderzoek dat Daphne Geerse heeft gepresenteerd op het ISPGR-congres liet zien hoe we nieuwe technologieën, zoals de Microsoft Kinect-sensor en Microsoft HoloLens, kunnen gebruiken om (de evaluatie van) het lopen te verbeteren. Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht Daphne de potentie van de Interactive Walkway als evaluatie van het loopspecifieke aanpassingsvermogen en valrisico in mensen met een beroerte en mensen met de ziekte van Parkinson (www.publicatie-online.nl/publicaties/d-geerse). Ze werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker in een samenwerking tussen de Vrije Universiteit Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum en onderzoekt de potentie van de HoloLens voor het verlichten van ‘freezing of gait’ bij mensen met de ziekte van Parkinson.

Holocue-applicatie

Het onderzoek is gepresenteerd tijdens een pre-congresworkshop en een mondelinge presentatie. In de pre-congresworkshop ‘Mixed reality for posture and gait research: principles and applications’, heeft Daphne de Holocue-applicatie gedemonstreerd die gebruikt wordt in combinatie met de HoloLens. Deze applicatie is ontworpen om ‘freezing of gait’ te verminderen en het lopen bij mensen met de ziekte van Parkinson te verbeteren. Freezing is een van de meest invaliderende symptomen van de ziekte van Parkinson en een belangrijke oorzaak van vallen. Het is een plotseling optredend onvermogen om goed te lopen, waarbij de voeten als het ware aan de grond geplakt lijken. Het aanbieden van ‘cues’, zoals ritmische geluiden of strepen op de vloer, kan helpen om weer op gang te komen of kan voorkómen dat een persoon stil komt te staan. In het Holocue project wordt onderzocht of personen met de ziekte van Parkinson baat kunnen hebben bij geïndividualiseerde (op de persoon afgestemde) cues die worden gepresenteerd met een augmented reality bril (de Hololens, zie figuur 1A). Met deze bril kunnen driedimensionale virtuele voorwerpen worden gepresenteerd, zoals balkjes op de grond waar veilig overheen gestapt kan worden (figuur 1B), terwijl de rest van de omgeving ook gewoon zichtbaar blijft. Binnen het Holocue project wordt uitgezocht of de augmented reality bril kan helpen om freezing te verlichten en hoe personen het gebruik van de nieuwe bril ervaren. De metingen van het Holocue project zijn net gestart en naast de demonstratie zijn de voorlopige resultaten tijdens deze workshop gepresenteerd.

Figuur 1. De HoloLens (A) en cues gepresenteerd met de HoloLens in een thuissituatie (B).

Interactive Walkway

Naast de workshop heeft Daphne een mondelinge presentatie gegeven over een beoordeling van valrisico met de Interactive Walkway (figuur 2) in de sessie ‘Aging and falls’. De Interactive Walkway is een veelbelovende, niet-belastende en goedkope evaluatie van loopvaardigheid in de dagelijkse praktijk. De Interactive Walkway bestaat uit meerdere Kinect sensoren, waarmee het looppatroon zonder markers op het lichaam gemeten kan worden. In het dagelijks leven is het vaak nodig om dit looppatroon aan te passen aan de omgeving, bijvoorbeeld bij het oversteken van een straat of het ontwijken van scheefliggende stoeptegels. De Interactive Walkway kan, naast het meten van het looppatroon, ook dit zogenoemde loopspecifieke aanpassingsvermogen op een veilige manier beoordelen door het projecteren van interactieve visuele context op het looppad in de vorm van staptegels of obstakels (figuur 2). Een slecht aanpassingsvermogen wordt vaak in verband gebracht met een hoger valrisico en lijkt daardoor een belangrijk aspect van loopvaardigheid om mee te nemen in een evaluatie. Dit aspect wordt echter niet vaak in huidige klinische testen beoordeeld. Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of de Interactive Walkway gebruikt kan worden om toekomstige vallers en risicofactoren voor toekomstige vallen te identificeren in een samengestelde cohort van mensen met een beroerte, mensen met de ziekte van Parkinson en gezonde controleproefpersonen. De resultaten van het onderzoek toonden aan dat het opnemen van uitkomstmaten van het loopspecifieke aanpassingsvermogen met behulp van de Interactive Walkway de identificatie van toekomstige vallers verbeterde. Een beoordeling van valrisico met de Interactive Walkway lijkt dus nuttig en zou aangrijpingspunten kunnen geven voor toekomstige valpreventieprogramma’s.

Figuur 2. De Interactive Walkway met visuele context op het looppad.

Labels:

Terug naar boven