Ernstige obstipatie bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme

Ernstige obstipatie bij de ziekte van Parkinson en parkinsonisme

4 oktober 2019

Het is algemeen bekend dat obstipatie een veel voorkomend niet-motorisch symptoom is bij patiënten met de ziekte van Parkinson en parkinsonisme. In deze wetenschappelijke studie is onderzocht in welke mate obstipatie voorkomt bij patiënten met de zvP en parkinsonisme en welke factoren de ontwikkeling van ernstige obstipatie beïnvloeden.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

In deze studie zijn 250 patiënten met de ziekte van Parkinson en 39 met parkinsonisme vergeleken met een controlegroep van 65 gezonde op leeftijd afgestemde proefpersonen. Obstipatie werd beoordeeld met behulp van het "obstipatie scoring systeem" (CSS). Alle patiënten ondergingen een algemene klinische, functionele en neuropsychologische beoordeling, waaronder: de uniforme zvP waarderingsschaal (UPDRS), de 6-minuten looptest (6MWT) en de verkorte vaststelling van de gemoedstoestand (MMSE).

Niet-motorische symptomen

De ziekte van Parkinson en parkinsonisme zijn neurodegeneratieve aandoeningen die worden gekenmerkt door motorische symptomen (stijfheid, bewegingstraagheid, tremor) en niet-motorische symptomen (obstipatie, slaapstoornissen, pijn, depressie). Echter worden deze niet-motorische symptomen vaak over het hoofd gezien.

Meest voorkomend

Uit onderzoek blijkt dat obstipatie een van de meest voorkomende niet-motorische symptomen is van de ziekte van Parkinson en parkinsonisme. In deze context wordt obstipatie gedefinieerd als “een onbevredigende ontlasting gekenmerkt door onregelmatige ontlasting, moeilijke ontlasting of beide”. Obstipatie heeft een wezenlijke invloed op de kwaliteit van leven en verhoogt het risico op darmverstopping, een bekende oorzaak van een verminderde levensverwachting. Bovendien kunnen de verstoringen van het spijsverteringstelsel leiden tot ongelijkmatige opname van levodopa, wat op zijn beurt bijdraagt aan motorische fluctuaties in de ziekte van Parkinson.

Loopuithoudingsvermogen

De ernst van obstipatie bij patiënten met de ziekte van Parkinson blijkt sterk negatief samen te hangen met de 6-minuten looptest (6MWT). Hoe minder de patiënten liepen, hoe meer ze last hadden van obstipatie. Deze uitkomst is van belang voor de behandeling: patiënten met bewegingsstoornissen moeten worden getraind om te lopen om het risico op ernstige obstipatie te verminderen. Deze studie toont het belang aan van een ​​goed loopuithoudingsvermogen en de training daarvoor om ​​ernstige obstipatie bij patiënten met de zvP en parkinsonisme te voorkomen.

Bovendien lijkt een vermindering van de motoriek bij te dragen aan de ontwikkeling van ernstige obstipatie. De mate van mobiliteit blijkt een relevante voorspellende rol te spelen bij de ontwikkeling van obstipatie, wat suggereert dat verbetering van het loopvermogen en uithoudingsvermogen het risico op obstipatie zou kunnen verminderen.

Bron: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31275225

Front Neurol. 2019 Jun 18;10:621. doi: 10.3389/fneur.2019.00621. eCollection 2019.
Severe Constipation in Parkinson's Disease and in Parkinsonisms: Prevalence and Affecting Factors.
Frazzitta G, Ferrazzoli D, Folini A, Palamara G, Maestri R.

Labels:

Terug naar boven