Het monitoren van Parkinson symptomen in het dagelijks leven: Een haalbaarheidsstudie

Het monitoren van Parkinson symptomen in het dagelijks leven: Een haalbaarheidsstudie

1 november 2019

Momenteel worden parkinsonsymptomen getest en gescoord tijdens een bezoek aan de polikliniek. Deze scores geven slechts een momentopname weer en kunnen afwijken van de thuissituatie. 

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

Continue-monitoringsystemen zijn nodig om vaker goed te vergelijken scores te krijgen. Draagbare sensoren worden steeds vaker gebruikt om parkinsonsymptomen te meten in het dagelijks leven, maar het nadeel hiervan is dat dit vaak gecombineerd dient te worden met video-opnames en/of bewegingstaken. Deze systemen kunnen daardoor nog niet worden gebruikt in de thuissituatie.

Combineren met ESM

In deze studie is getest of het mogelijk is om draagbare sensoren te combineren met de Experience Sampling Method (ESM). ESM is een dagboekmethode waarbij de deelnemer op willekeurige momenten op de dag vragenlijsten ontvangt via een mobiele applicatie. De combinatie van sensoren en de vragenlijsten geven objectieve respectievelijk subjectieve gegevens gedurende het dagelijks leven van de patiënt. De combinatie van sensoren en ESM is nog nooit eerder toegepast in parkinsonpatiënten. Het doel van deze studie is om te bekijken of de resultaten bruikbaar zijn en of de gebruikte methode geschikt is voor verdere toepassingen.

Sensoren

Twintig parkinsonpatiënten namen deel aan deze studie. Dit hield in dat ze gedurende 2 weken vanaf het moment van opstaan tot het moment van naar bed gaan drie sensoren droegen (om beide polsen en op de borst). De sensoren meten beweging (objectieve metingen). Daarnaast ontvingen ze 7 keer per dag op een willekeurig moment een vragenlijst op hun mobiele telefoon. De vragenlijsten bevatten algemene vragen zoals ‘ik voel me goed’ als ook specifieke parkinsonvragen zoals ‘ik ervaar tremor’ (subjectieve metingen). Wanneer zo’n vragenlijst niet binnen 15 minuten werd geopend verdween de vragenlijst.

Goed gebruikt

Dit onderzoek toonde aan dat zowel de sensoren als de ESM applicatie goed gebruikt werden door de deelnemers. Gemiddeld werd 79% van de vragenlijsten ingevuld, terwijl 33% als minimum geldt bij deze methode. Verder lieten de deelnemers via een evaluatie weten over het algemeen tevreden te zijn met het gebruik van de sensoren en ESM. In het artikel wordt een voorbeeld gegeven hoe analyse van de combinatie van gegevens er uit kan gaan zien. Een eerste analyse liet zien dat het mogelijk was om voor één patiënt de OFF-momenten (zoals door de patiënt aangegeven in de ESM vragenlijst) te voorspellen aan de hand van de sensordata.

Langer gebruik mogelijk te intensief

Dit onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van de combinatie sensoren en ESM voor ten minste 2 weken haalbaar is voor een gevarieerde groep parkinsonpatiënten. Voor langer gebruik is het systeem mogelijk te intensief. Verdere analyse van de gegevens zal moeten aantonen of ook andere symptomen te voorspellen zijn aan de hand van de sensorgegevens. Bijvoorbeeld of het mogelijk is om ‘traagheid’ te voorspellen aan de hand van de sensordata. Het monitoringsysteem kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de patiënt tijdens het dagelijks leven te monitoren in periodes van medicatie veranderingen of bijvoorbeeld voor een bezoek aan de polikliniek. In plaats van een momentopname heeft de arts dan een goed beeld van de symptomen in de thuissituatie en van eventuele fluctuaties hierin.

Oorspronkelijke publicatie:

Monitoring Parkinson’s disease symptoms during daily life: a feasibility study

https://www.nature.com/articles/s41531-019-0093-5

Labels:

Terug naar boven