Blootstelling aan pesticiden verhoogt de kans dat iemand parkinson krijgt

Blootstelling aan pesticiden verhoogt de kans dat iemand parkinson krijgt

11 december 2019

It seems safe to conclude that occupational exposure to pesticides brings about at least 50% increased risk for contracting a neurodegenerative disease | Gunnarsson, 2019

Bestrijdingsmiddelen.jpg

Wordt u dagelijks blootgesteld aan pesticiden? Dan betekent dat nog niet dat u de ziekte van Parkinson gaat krijgen. Parkinson is een complexe ziekte die zich in de loop van jaren ontwikkelt en de ziekte manifesteert zich door een interactie van genetische en omgevingsfactoren. Sommige mensen zijn kwetsbaarder voor blootstelling aan pesticiden dan anderen.

Wel is het boven elke wetenschappelijke twijfel verheven dat we – door het gebruik van pesticiden – de kans vergroten dat mensen een neurodegeneratieve ziekte zoals parkinson krijgen. Uit een review naar studies over mensen die beroepsmatig (lees langdurig en in relatief hoge concentraties) worden blootgesteld aan pesticiden blijkt dat die hogere kans minimaal 50% is (Gunnarsson, 2019).

Nayaran (2017) trekt soortgelijke conclusies en laten zien hoe het daadwerkelijke risico afhangt van de duur, nabijheid en intensiteit van blootstelling en van het gebruikte pesticide/pesticidemengsel. Een saillant detail uit deze studie was dat zij die persoonlijke beschermingsmiddelen hadden gebruikt, juist een grotere kans hadden om parkinson te krijgen. De auteurs denken dat dit komt omdat zij zich waarschijnlijk in een situatie van hogere blootstelling bevonden (anders doe je geen beschermende kleding aan) en/of omdat de persoonlijke bescherming faalde.

Bronnen:

Gunnarsson, L-G., Bodin, L. (2019). Occupational Exposures and Neurodegenerative Diseases—A Systematic Literature Review and Meta-Analyses. Int. J. Environ. Res. Public Health, 16(3), 337 https://doi.org/10.3390/ijerph16030337 (Open Access)

Narayan, S., Liew, Z., Bronstein J.M., Ritz, B. (2017). Occupational pesticide use and Parkinson’s disease in the Parkinson Environment Gene (PEG) study. Environ Int. 2017 Oct;107 266-273. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.04.010 (Te bekijken via https://europepmc.org/articles/pmc5629094)

Ga terug naar het dossier 'Parkinson en pesticiden'

Terug naar boven