Hoog Intensieve Interval Training bij mensen met de Ziekte van Parkinson

Hoog Intensieve Interval Training bij mensen met de Ziekte van Parkinson

23 januari 2020

De Parkinson Vereniging maakt een nieuw onderzoek mogelijk: Hoog Intensieve Interval Training bij mensen met de Ziekte van Parkinson

Amsterdam UMC.jpg

Projectleiders Dr. E.E. H. van Wegen en Prof. Dr. O. van den Heuvel
Amsterdam UMC, locatie VUmc

Niet-motorische klachten

Mensen met de Ziekte van Parkinson ervaren naast problemen met bewegen ook regelmatig ‘niet-motorische’ klachten van bijvoorbeeld de stemming (depressie, angst) en het denkvermogen. De combinatie van klachten kan het dagelijks functioneren en het welzijn ernstig beperken. Ondanks bestaande behandelingen met medicijnen blijkt in de klinische praktijk dat veel patiënten last blijven houden of dat er bijwerkingen zijn van deze geneesmiddelen.

Alternatieve rehabilitatiebehandelingen 

Artsen en patiënten zijn het dan ook eens dat er alternatieve rehabilitatiebehandelingen nodig zijn. Intensieve fysieke training lijkt zeer veelbelovend te zijn voor het aanpakken van zowel de bewegingsproblemen als de niet-motorische klachten omdat het belangrijke hersenfuncties verbetert en zodoende de klachten kan verminderen.  In dit proces is een grote rol weggelegd voor zogenaamde ‘neurotrofines’, dit zijn herseneiwitten die betrokken zijn bij de aanmaak, het onderhouden en de reparatie van hersencellen. Hierdoor is het aannemelijk dat Intensieve fysieke training wellicht het voortschrijden van de ziekte van Parkinson kan beïnvloeden door het afremmen van de neurologische schade.

HIIT

Hoog Intensieve Interval Training (HIIT) is een nieuwe, efficiënte trainingsvorm die bestaat uit korte trainingssessies van 30 minuten met korte intervallen van wisselende intensiteit. HIIT verbetert bij gezonden fysieke prestaties en hersenfuncties meer dan de gebruikelijke duurtraining en wordt tegelijkertijd als prettig en effectief ervaren. Ook geeft HIIT een sterke verhoging van de hoeveelheid neurotrofines in de hersenen. HIIT wordt vaak uitgevoerd op een hometrainer en is daardoor veilig, goed doseerbaar en kan eventueel thuis worden gedaan.

Testen middels onderzoek

De effecten van HIIT zijn bij mensen met parkinson nog niet goed onderzocht en het is onbekend of HIIT ook effectief is om stemmingsklachten en het denkvermogen, en daarmee het functioneren, te verbeteren bij mensen met Parkinson. Dat willen we met dit onderzoek gaan testen.

De doelstellingen van deze pilotstudie zijn dan ook tweeledig: 1) het bestuderen van effecten van 4 weken HIIT in vergelijking met 4 weken duurtraining op motorisch en niet-motorisch functioneren; 2) het onderzoeken van de relatie tussen veranderingen in neurotrofines en motorische en niet-motorische prestaties voor beide oefeningsprogramma’s. We gebruiken hiervoor een zogenaamd ‘Single Subject Research Design’ en gaan 4 deelnemers intensief begeleiden en wekelijks volgen gedurende een aantal maanden.

De voorgestelde studie test intensieve fysieke training als een veelbelovende interventie en zal leiden tot belangrijke inzichten over non-farmacologische revalidatie therapieën die tegelijkertijd symptomen verbeteren en wellicht het ziekteproces vertragen.

 

Labels:

Terug naar boven