Achteruitgang in rijvaardigheid van parkinsonpatiënten

Achteruitgang in rijvaardigheid van parkinsonpatiënten

28 januari 2020

In 2017 is in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology een artikel gepubliceerd over rijvaardigheid van mensen met parkinson. Doel van het onderzoek was om na te gaan of parkinsonpatiënten minder veilig gaan rijden over een periode van 2 jaar.

Door Werkgroep Wetenschapsnieuws

autorijden.jpg

De rijvaardigheid van 67 parkinsonpatiënten en van een controlegroep van 110 gezonde deelnemers is door een expert beoordeeld op veiligheidsaspecten op basis van video-opnamen en meetgegevens van een gestandaardiseerde autorit.

In de begintest scoorden de parkinsonpatiënten slechter op rijvaardigheid, cognitieve vaardigheden en gezichtsvermogen dan de bestuurders uit de controlegroep. Bij de vervolgtest, 2 jaar later, waren de parkinsonpatiënten minder bereid deel te nemen dan de bestuurders uit de controlegroep (42,8% van de patiënten tegenover 63,7% van de controlegroep). De patiënten die wel aan de vervolgtest deelnamen, maakten in de begintest minder fouten in hun rijgedrag dan de patiënten die besloten niet deel te nemen aan de vervolgtest. Waarbij de patiënten die wel meededen met de vervolgtest, in de begintest slechtere algemene cognitieve vaardigheden hadden dan de bestuurders uit de controlegroep.

Vervolgtest 

Tijdens de vervolgtest bleken de parkinsonpatiënten meer achteruit te zijn gegaan in cognitieve vaardigheden en in rijveiligheid dan de bestuurders uit de controlegroep. Deze mate van achteruitgang bleek samen te hangen met slechtere rijprestaties, verminderd waarnemingsvermogen en slechtere cognitieve resultaten van de parkinsonpatiënten in de begintest.

Conclusie

De conclusie is dat ondanks het uitvallen van het minder goed scorende deel van de parkinsonpatiëntengroep, parkinsonpatiënten meer achteruitgang van rijvaardigheid vertonen dan bestuurders uit de controlegroep. Deze achteruitgang is het grootst bij parkinsonpatiënten die bij de begintest ook al slechter scoorden dan de bestuurders uit de controlegroep en wordt veroorzaakt door de achteruitgang van cognitieve vaardigheden, het minder scherp zien en het verminderde waarnemingsvermogen over een periode van 2 jaar.

Bron:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5679414/

Neurology. 2017 89(19): 1951–1958, Longitudinal decline of driving safety in Parkinson disease, Uc EY, Rizzo M, O'Shea AMJ, Anderson SW, Dawson JD.

 

Labels:

Terug naar boven