ParkinsonInzicht stopt

ParkinsonInzicht stopt

28 januari 2020

ParkinsonInzicht, een kwaliteitsregistratie met als doel het verbeteren van zorg voor mensen met parkinson, stopt definitief. Deze kwaliteitsregistratie is een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN), ParkinsonNet en de Parkinson Vereniging.

parkinsoninzicht_logo_fc_500x195.jpg

In dit kwaliteitsproject werden gegevens geregistreerd door de neuroloog en door de patiënt (door het invullen van digitale vragenlijsten). De eerste resultaten uit ParkinsonInzicht bleken teleurstellend: de registratie liet geen betekenisvolle verschillen zien tussen zorgverleners en hielp niet om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Eind 2018 hebben de samenwerkende partijen daarom besloten een pauze in te lassen in het jaar 2019, om te evalueren waarom de registratie niet heeft opgeleverd wat was verwacht en om tot een verbeterde kwaliteitsregistratie te komen. Een doorontwikkeling wordt beperkt omdat er vanuit de neurologen geen kartrekker voorhanden is. In de tussentijd zijn er twee andere regionale initiatieven opgezet waarbij de kwaliteit van zorg voor mensen met parkinson wordt onderzocht: Punt voor Parkinson (initiatief van prof. dr. Van Laar uit Groningen) en PRIME (initiatief van prof. dr. Bloem uit Nijmegen). De NVN onderschrijft deze projecten en zij ziet deze feitelijk als pilot voor doorontwikkeling. De NVN wil daarom eerst de resultaten van deze twee projecten afwachten en niet tegelijkertijd een nieuwe pilot voor een kwaliteitsregistratie opzetten.

Dank voor uw medewerking!

Bent u deelnemer (geweest) aan ParkinsonInzicht en heeft u in het verleden de digitale vragenlijsten voor deze registratie ingevuld? Aangezien de registratie stopt, ontvangt u geen nieuwe uitnodigingen meer voor deze vragenlijsten. De samenwerkende organisaties van ParkinsonInzicht danken u hartelijk voor uw deelname. Ondanks dat de kwaliteitsregistratie niet succesvol is gebleken, wil dat niet zeggen dat uw inspanningen geen belangrijke lessen hebben opgeleverd. De geleerde lessen uit de parkinsonregistratie kunnen ook van nut zijn voor nieuwe initiatieven en kwaliteitsregistraties voor andere aandoeningen dan parkinson en daarom hebben de initiatiefnemers een artikel hierover gepubliceerd in Medisch Contact.

Labels:

Terug naar boven